Pachet cursuri "Auditor in domeniul calitatii" + "Auditor intern" - 1.200 RON

Organizator: SC Top Quality Management SRL

Pachet cursuri

Pachet cursuri " Auditor in domeniul calitatii " + " Auditor intern " - 1.200 RONTop Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) lanseaza un nou pachet de formare profesionala special conceput pentru persoanele care desfasoara activitati de audit si care trebuie sa detina cunostinte si sa dezvolte abilitati cu privire la principiile, procedurile si tehnicile de audit, standardele de referinta utilizate.La finalul cursurilor, participantii vor fi capabili sa desfasoare o serie de activitati si actiuni corelate, in vederea derularii de audituri interne, de secunda sau terta parte in conformitate cu standardele de referinta in vigoare si a Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari.

Curs “Auditor in domeniul calitatii” - cod COR 214130

Ca urmare a parteneriatului semnat cu Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite Top Quality Management poate organiza cursuri in vederea obtinerii de certificari profesionale recunoscute pe plan national si international. Astfel, pe plan international, am obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor), prin recunoasterea certificatului de auditor in domeniul calitatii.

Tematica:•Structura si continutul standardelor din seria ISO 9000, structura documentatiei sistemelor de management al calitatii; •Implementarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008 •Structura si continutul standardului ISO 19011; •Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit; •Audituri orientate pe procese; •Tehnici de comunicare; •Aplicatii practice.

Competente dobandite:•Comunicarea specifica activitatii de audit•Munca in echipa de audit•Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 •Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit •Conducerea auditului •Examinarea documentelor referitoare la sistemul calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si intocmirea raportului de examinare •Intocmirea documentelor specifice activitatii de audit •Intocmirea raportului de audit •Planificarea activitatii de audit

Curs “Auditor intern” - cod COR 241105

Tematica: •Organizarea si functionarea auditului intern; •Desfasurarea unei misiuni de audit intern; •Formularea si documentarea corespunzatoare a constatarilor, concluziilor si recomandarilor auditului; •Intocmire, vizare, distributie si conservare documente misiune audit; •Standardele Internationale si/sau de Grup aplicabile functiei de audit; •Guvernanta corporativa; •Asigurarea calitatii activitatii de audit intern in cadrul sucursalei / filialei / firmei; •Particularitati privind auditul activitatii manageriale, financiar - contabile si tehnice. Competente dobandite: •Desfasurarea activitatii in echipa de audit intern •Comunicarea specifica activitatii de audit intern •Efectuarea auditului activitatii manageriale •Efectuarea auditului financiar-contabil •Efectuarea auditului tehnic •Efectuarea inspectiilor de audit intern •Elaborarea documentelor specifice activitatii de audit intern •Elaborarea planului de audit intern •Elaborarea raportului de audit intern

Programele sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari ANC (fosta CNFPA), care iti ofera posibilitatea practicarii acestor meserii in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Mai multe detalii gasiti aici:

www.cursuriautorizate.ro

office@cursuriautorizate.ro

0724.370.347/021.3400430

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Confirmare pana la data: 12 noiembrie 2013

Participare: Taxa de participare