Curs manager proiect

BUCURESTI - 27 martie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in HR, Cursuri

Live site

Schultz Development organizeaza in Bucureti in perioada 5-7 Aprilie si 10-11 Aprilie 2023, cursul de manager proiect, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) ce provoacă participanții să ocupe poziția de Manager de proiect încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice unui proiect de la identificarea problemei care trebuie rezolvată sau a nevoii de dezvoltare, până la finalizarea proiectului şi etapa specifică de încheiere. Cursul este recomandat pentru cei care dezvolta proiecte in companii precum si cei care implementeaza proiecte cu finantare din fondurile europene.

poza curs manager proiect Bucuresti

poza curs manager proiect Bucuresti

Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al proiectului sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.

Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care proiectul îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune poziţia de Manager de proiect, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, va raspunde în faţa managementului superior, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.

Trainer: Marius Dontu cu o experienta de peste 30 in management de proiect la nivel national si international.

Tematica:

Modul 1: Introducere în management de proiect
• Definirea managementului de proiect
• Caracteristicile managementului de proiect
Modul 2: Definirea ideii de proiect
• Analiza SWOT
• Analiza cauza/efect
• Analiza cost/beneficiu
• Analiza stakeholderilor
• Definirea scopului si obiectivelor
• Definirea criteriilor de succes
Modul 3: Planul proiectului
• Work Breakdown Structure
• Estimarea activitatilor
• Estimarea resurselor
• Planul activitatilor
• Graficul Gantt
• Milestone, Jaloanele proiectului
• Estimarea bugetului
• Metodologia proiectului
• Achizitii in proiecte
• Matricea responsabilitatilor proiectului
• Drumul critic al proiectului
• Fluxul numerar al proiectului
• Planul de risc al proiectului
• Planul de comunicare si control
• Organizarea echipei de proiect
Modul 4: Implementarea proiectului
• Monitorizarea activitatilor proiectului
• Scorecard in project management
• Dashboard in project management
• Gestionarea timesheet-ului in management de proiect
• Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect
• Derularea unui Kick off meeting efficient
• Realizarea to do list
Modul 5: Închiderea proiectului
• Realizarea raportarelor proiectului
• Procesul verbal de predare primire
• Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI
• Competente comportamentale ale Managerului de proiect
• Competente contextuale ale Managerului de proiect
• Competente tehnice ale Managerului de proiect

Mai multe informatii pe www.schultz.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/schultz-development/curs-manager-proiect37