Dezvoltarea profesionala a personalului didactic de la Scoala Rediu, jud. Iasi prin proiecte Comenius

Iasi - 11 iulie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Desi este vacanta, la Scoala cu clasele I-VIII Rediu, judetul Iasi activitatea la proiectele europene continua. Astfel, în perioada 29 iunie - 4 iulie 2010, în orasul Wiener Neustadt (Austria), dl. Daniel Lozba-Stirbuleac (profesor pentru învatamântul primar la scoala din satul Horlesti, comuna Rediu) a luat parte la un curs Comenius de formare continua destinat cadrelor didactice.

Dezvoltarea profesionala a personalului didactic de la Scoala Rediu, jud. Iasi prin proiecte Comenius

Intitulat “Multimedia si Interactivitate în e-Learning”, trainingul organizat de dl. Peter Mazohl, presedintele organizatiei Initiativa Europeana pentru Educatie (Europäische Bildungsinitiative), se adreseaza personalului didactic din întreaga Europa interesat de utilizarea tehnologiilor multimedia si de platforma e-learning Moodle (http://www.moodle.org) în educatie. La acest sesiune, cursantii au fost din Grecia, Spania si România. Limba oficiala a desfasurarii trainingului a fost engleza. Materiale si aplicatii software au fost oferite cursantilor si în limba germana.

Programul de formare “Multimedia si Interactivitate în e-Learning” (cu numarul de referinta: AT-2010-227-001) a avut o durata de 50 de ore: 25 de ore activitate practic-aplicativa în laboratorul de informatica si alte 25 de ore de învatamânt la distanta, utilizând platforma de e-learning Moodle a organizatorilor (http://www.advanced-training.at/moodle/ si http://www.further-training.net/elearning/). La finalizare, fiecare profesor a primit câte un Certificat de participare la curs si un Certificat de mobilitate Europass. Detalii privind acest curs se gasesc în baza de date online la adresa web: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm? fuseaction=DisplayCourse&cid=21320.

Sumele necesare participarii la aceasta formare a reprezentantilor tarii noastre au fost oferite de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) în urma evaluarii dosarelor de candidatura depuse la primul termen limita din 2010: 15 ianuarie. Detalii referitoare la conditiile necesare accesarii unui grant, în vederea participarii la cursuri de formare continua într-un alt stat european, se gasesc pe site-ul oficial al Agentiei (http://www.llp-ro.ro) la sectiunea Comenius - mobilitati individuale de formare continua, iar adresa web a bazei de date online cu oferte pentru formarea continua a adultilor din întreaga Europa este http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.

In institutia noastra se finalizeaza acum lucrul un proiect Comenius de parteneriat multilateral “Cooking and Health în Europe”, cu finantare din partea ANPCDEFP, desfasurat în perioada 2008-2010 si coordonat la nivelul Scolii Rediu de dl. prof. Neculai Ciobanu. Institutia coordonatoare este o scoala din Franta, iar parteneri: institutii similare din Suedia, Finlanda, Polonia, Italia si Spania. Pe durata celor doi ani, elevii si cadrele didactice din scolile partenere au aflat despre conditiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurarii unui mod de viata sanatos si cum anume se prepara bucate specifice fiecarui stat partener. Ei au promovat bune practici referitoare la tema proiectului catre fiecare institutie partenera si si-au dezvoltat competentele interculturale si lingvistice prin participarea la mobilitatile internationale si prin comunicarea periodica utilizând noile tehnologii si schimburile reciproce de produse ale activitatilor desfasurate.

De asemenea, în urmatorii doi ani scolari (2010-2012), elevii si cadrele didactice din comuna Rediu vor participa la activitatile programate în cadrul unui nou proiect Comenius intitulat “Go clean! Go green! Act now!”, recent aprobat pentru finantare de catre ANPCDEFP. În cadrul acestui proiect, elevii din scolile partenere vor descoperi metode si mijloace de producere a energiei fara impact negativ asupra mediului, vor cunoaste si actiona în vederea prevenirii si combaterii oricaror forme de poluare a mediului din localitatile de domiciliu. Scoala coordonatoare a proiectului este din Danemarca, iar institutiile partenere din: Belgia, Polonia, Portugalia, Italia, Grecia, Cipru si România. Initiator si coordonator la nivelul Scolii Rediu pentru acest proiect este dl. Daniel Lozba-Stirbuleac, responsabil al Comisiei de proiecte europene din institutie în anul scolar curent. Prima întâlnire de lucru cu noii parteneri va avea loc în comuna Rediu, judetul Iasi, în perioada 31 octombrie - 05 noiembrie 2010.

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) asigura finantarea celor mai bune proiecte Comenius de parteneriat scolar în urma evaluarii cererilor de candidatura depuse conform cerintelor specificate în Apelul national anual. Conditiile necesare, formularele de candidatura si alte informatii despre acest tip de proiecte de parteneriat scolar se pot obtine de la adresa web oficiala a Agentiei (http://www.llp-ro.ro), sectiunea Comenius - Parteneriate scolare - Proiecte multilaterale.

Despre Scoala cu cl. I-VIII Horlesti-Rediu Iasi

Actiunea Comenius face parte din Programul de Învatare pe tot Parcursul Vietii (Lifelong Learning) al Comisiei Europene programat a se desfasura în perioada 2007-2013, o continuare a fostului program Socrates. În cadrul acestei actiuni pot fi finantate de catre agentiile nationale din fiecare stat participant la program proiecte Comenius de parteneriat scolar bilateral sau multilateral, proiecte Comenius Regio, mobilitati de formare continua a personalului didactic preuniversitar sau mobilitati ale elevilor, plasarea de asistenti Comenius sau gazduirea lor de catre scoli din Romania. Informatii suplimentare pe site-ul oficial al ANPCDEFP (http://www.llp-ro.ro).

Daniel Lozba-Stirbuleac
profesor pentru invatamantul primar la
Scoala cu clasele I-VIII Horlesti-Rediu Iasi
Tel: 0726-312673

daniellozba@yahoo.com