Formarea personalului didactic prin ACREDITAREA ERASMUS

Rediu - 24 iunie 2022

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Institutii Publice

În perioada 02-07 mai 2022, patru cadre didactice de la Școala Gimnazială Rediu - com. Rediu, jud. Iași au participat la cursul de formare continuă “There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” (https://www.teacheracademy.eu/course/there-is-an-app-for-that/). Acesta a fost organizat de Europass Teacher Academy și s-a desfășurat în Barcelona (Spania).
Activitatea face parte din proiectul Acreditare Erasmus , co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, componenta Educația Școlară (SCH). Grupul-țintă al proiectului îl constituie personalul didactic implicat în predarea disciplinelor STEM (științe, tehnologii, inginerie și matematică), elevii și părinții acestora, alți specialiști și membri ai comunității locale.

Cei patru participanți din instituția noastră s-au familiarizat la acest curs cu diverse aplicații web ce pot face lecțiile mai atractive și interactive. Domeniile vizate includ nu doar disciplinele STEM, ci și activitățile educative și extracurriculare sau de management al clasei / instituției. La finalizarea cursului, participanții au primit Certificate de Mobilitate Europass care atestă calitatea implicării lor în propria formare.

Participarea la mobilități se va reflecta în îmbunătățirea calificativului anual acordat cadrelor didactice care se perfecționează continuu și care participă cu succes la proiecte și programe școlare naționale și europene.

Evaluarea plus-valorii acumulate în urma acestui stagiu de formare se va realiza prin chestionare, rapoarte de activitate și proiectarea unor lecții demonstrative la disciplinele STEM, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii în predare-învățare-evaluare.

Se vor realiza diverse activități de transfer a rezultatelor (cunoștințe, metode, instrumente) către alți profesori din școală și din alte școli în cadrul comisiilor și cercurilor metodice, la ședințele consiliului profesoral, prin participarea la ateliere de lucru, simpozioane, conferințe etc.

Cadrele didactice selectate pentru a participa la următoarea mobilitate din perioada 27 iunie - 1 iulie 2022 (cursul "STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences - Gamification - Microlearning - Flipping Classrooms - CLIL",  la instituția-gazdă din Atena - Grecia,  www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=65676) au participat la activitățile de pregătire lingvistică, pedagogică și interculturală desfășurate în cadrul proiectului.

Din echipa de implementare a proiectului fac parte: directorul școlii, personal didactic reprezentând toate nivelurile de învățământ existente în instituția noastră: preșcolar, primar și gimnazial, administratorul financiar și secretarul școlii.

Despre Scoala Gimnaziala Rediu

Școala Gimnazială Rediu este o instituție publică de învățământ preșcolar, primar și gimnazial localizată în satele Comunei Rediu, Județul Iași: Rediu, Breazu, Tăutești și Horlești.
Instituția noastră a fost implicată în proiecte Erasmus+ Sport (2020-2022) și deține ACREDITAREA ERASMUS pentru perioada 2021-2025.
Resurse online și informații suplimentare

Informații suplimentare cu privire la acest tip de proiecte se pot obține de la www.erasmusplus.ro , http://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/ sau de la furnizorii de cursuri de formare a personalului din domeniul educației școlare (baza de date School Education Gateway etc.).
Prezentarea cursului de formare:
www.teacheracademy.eu/wp-content/uploads/2019/02/Best-Apps-for-Teaching-Course.pdf