Patru cadre didactice de la Școala Gimnazială Rediu au dobândit în Franța competențe despre clasa prietenoasă cu mediul în context digital

Rediu - 3 martie 2023

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Institutii Publice

Pentru adoptarea unor strategii de predare interactivă, o mai bună practică e educației în contextul „verde” și dezvoltarea competențelor de utilizare a noilor tehnologii și metode ce permit gândirea critică, luarea deciziilor participative și învățarea bazată pe valori, un grup de patru cadre didactice de la Școala Gimnazială Rediu, comuna Rediu, județul Iași, a participat în perioada 20-24 februarie 2023 la cursul oferit de organizația parteneră L.E.A.R.N Institute în Chantilly (Paris-Franța).
Acesta a oferit o imagine de ansamblu asupra conceptului de clasă inteligentă și prietenoasă cu mediul la toate nivelurile de învățământ, integrând politicile europene ESD pentru o Educație Durabilă și care prioritizează Protejarea Mediului înconjurător.

Proiect: Acreditare Erasmus+, anul al II-lea

Titlul cursului de formare: „ECO FRIENDLY CLASSROOM: Environment & Ecology in the Digital Age”

Perioada de desfășurare a cursului: 20-24 februarie 2023

Organizatori: L.E.A.R.N. Institute – Chantilly, Franța

Obiectivul general al stagiului de formare este: adoptarea și dezvoltarea competențelor profesorilor pentru  predarea tehnicilor și metodelor privind conceptul de Smart Classroom și de implementare a unor activități bazate pe utilizarea metodologiilor inovatoare ESD (Education for Sustainable Development), pentru creșterea calității Educației, egalitatea de gen și acțiunile climatice eficiente.

Obiective specifice:

- învățarea despre conceptul de clase inteligente și implementarea acestuia în cadrul unor activități specifice;

- dezvoltarea abilităților și tehnicilor care pot fi utilizate pentru implementarea unor  tehnologii inovatoare ESD (Educația pentru dezvoltarea conceptului de durabilitate) cu elevii;

- dezvoltarea abilităților tehnologice pentru adaptarea metodei de predare care poate oferi elevilor sprijinul adecvat privind Educația pentru dezvoltarea conceptului de Durabilitate;

- revizuirea strategiilor specifice introducerii în predare a instrumentelor digitale adaptate politicilor ESD;

- evaluarea modului corect de implementare a strategiilor pe termen lung privind tehnicile ESD în școală.


Obiectivele proiectului se pliază pe nevoia școlii de a promova, în rândurile elevilor, o educație care îi va motiva să gândească și să acționeze „verde”, deoarece societatea noastră se confruntă cu tot mai multe probleme ce țin de mediu, fiind într-o continuă schimbare în era digitală.

Internaționalizarea mobilităților de formare profesională, prin cooperarea cu organizații și instituții educaționale din alte țări va asigura o mai bună recunoaștere a calității actului educativ din instituția noastră. Schimbul de bune practici și schimbul de experiență între profesorii și personalul educațional din Europa, conștientizarea culturală sporită și abilitățile lingvistice și de comunicare îmbunătățite au pentru cadrele didactice un impact pozitiv, atât cu privire la activitatea didactică din școala noastră, cât și asupra oportunităților de orientare în carieră ale participanților la curs.

Educația pentru Dezvoltare Durabilă (ESD) presupune adoptarea unor strategii de predare interactive și centrate pe elev (cum ar fi gândirea critică, luarea deciziilor participative, învățarea bazată pe valori și abordări multi-modale) acestea contrastând într-o anumită măsură cu practicile tradiționale de predare bazate pe prelegeri.

Scopul principal al Strategiei UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite) pentru ESD este de a încuraja țările să integreze ESD în toate formele sistemelor lor de învățământ și acoperă toate nivelurile de la primar la terțiar, inclusiv învățământul profesional și educația adulților. Mai multe informații despre Strategia UNECE pentru ESD veți găsi aici: https://unece.org/environment-policy/education-sustainable-development.

Proiectul Acreditare Erasmus se desfășoară la Școala Gimnazială Rediu (comuna Rediu, județul Iași) în perioada 2021-2025. În cadrul acestui proiect o parte din personalul instituției și dintre elevii noștri vor beneficia de formări în instituții europene pentru accelerarea adaptării învățământului românesc la cel european și pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură. În anul școlar următor (2023-2024) vor fi selectați și elevi pentru a participa la mobilități externe. 

Pentru informații suplimentare urmăriți pagina de Facebook a instituției noastre și site-ul școlii: https://scoalagimnazialarediu.ro/category/proiectul-acreditare-erasmus/.

Despre Scoala Gimnaziala Rediu

Școala Gimnazială Rediu este o instituție publică de învățământ preuniversitar pentru copiii preșcolari și elevii de clase primare și de gimnaziu din Comuna Rediu, Județul Iași.
Din anul 2022 suntem implicați în proiecte educative europene, iar în anul 2009 o structură a instituției noastre a obținut titlul de Școală Europeană.
Din anul 2021 am obținut Acreditarea Erasmus pentru formarea continuă a personalului și a elevilor noștri în instituții din state europene.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/scoala-gimnaziala-rediu1/patru-cadre-didactice-de-la-coala-gimnaziala-rediu-au-dobandit-in-franta-competente-despre-clasa-prietenoasa-cu-mediul-in-context-digital