Utilitatea produselor intelectuale ale proiectului Erasmus+ SPORT "BULL.D.O.G." pentru prevenirea și combaterea bullyingului în echipele de juniori

Rediu - 1 iulie 2022

Comunicat tip General in Sport, Institutii Publice

Bullyingul a fost și va rămâne un important subiect de dezbatere în organizațiile sportive și de învățământ preuniversitar, deoarece oamenii, în general, iar copiii, în mod special, pot oricând avea comportamente greșite față de semenii lor. Prin faptul că mai multe persoane se întâlnesc de multe ori și interacționează cu sau fără intenție în spațiile acestor organizații (săli / terenuri de sport, săli de clasă, pe holuri sau la vestiare etc.), efectele incidentelor de intimidare, discriminare, hărțuire, violență se pot agrava în timp.
Iată de ce am considerat necesară elaborarea unor instrumente atractive pentru copii și utile adulților pentru prevenirea și/sau combaterea bullyingului. Proiectul european „BULL.D.O.G.” cofinanțat de comisia europeană prin programul Erasmus+ Sport (acțiunea Parteneriate de Colaborare) a urmărit să vină în ajutorul profesorilor de educație fizică și sport și a antrenorilor echipelor de juniori pentru prevenirea și combaterea bullyingului la sportivii de 9-16 ani din România, Grecia, Italia, Irlanda, Portugalia și Slovacia.

Mai exact, în cadrul acestui proiect s-au realizat aplicații mobile pentru dispozitive Android și IOS în fiecare limbă a statelor partenere (6 versiuni) pentru cunoașterea și pregătirea jucătorilor în vederea prevenirii sau recunoașterii și acționării adecvate în situații de bullying: „Jocul BULLDOG”.

Pentru o intervenție de calitate, profesorii și antrenorii tinerilor sportivi au la dispoziție alte două produse intelectuale valoroase elaborate în cadrul proiectului „BULL.D.O.G.”: platforma de e-learning (cu module destinate și părinților juniorilor), un set de activități antibullying ce pot fi organizate și desfășurate cu grupurile de jucători în sală / pe terenul de sport, precum și ghidul metodologic de utilizare a întregului pachet educațional.

Aplicația mobilă „Jocul BULLDOG” a fost testată cu elevii în etapa pilot a proiectului. Principalele aspecte pozitive remarcate au fost:

1. Includerea în prima parte a unui test de autocunoaștere ale cărui rezultate, dacă răspunsurile au fost sincere, pot fi extrem de utile adulților implicați în educarea ulterioară a juniorilor;2. Prezența în partea a doua a jocului educațional a multor filme prezentând variate scenarii de bullying ce pot fi deseori întâlnite în sporturile de echipă ale juniorilor. Prin aceste jocuri de rol și din feedback-ul oferit răspunsurilor la întrebări, copiii pot învăța cum trebuie să acționeze în cazurile în care vor fi victime, martori sau chiar agresori;3. Evaluarea formării copiilor după parcurgerea primelor două părți ale „Jocului BULLDOG”, prin prezentarea unei situații tipice de bullying și a mai multor întrebări la care utilizatorii aplicației vor încerca să răspundă corect;4. Folosirea copiilor din grupurile-țintă în jocurile de rol propuse și dezbaterile în grup pentru recunoașterea tipului de bullying, a statutului personajului (victimă, agresor sau martor la incident), conștientizarea gravității faptei, cât și pentru formarea abilităților de răspuns în astfel de situații.

Un aspect negativ referitor la aplicația mobilă „Jocul BULLDOG” a fost considerat de juniori faptul că utilizatorul acesteia trebuia să citească întrebările, variantele de răspuns și explicațiile date în fiecare caz ales. De aceea, recomandăm ca utilizarea aplicației să se facă într-o încăpere, în prezența profesorului / antrenorului care să se asigure că sportivii au înțeles atât întrebarea, cât și a variantele de răspuns și explicațiile oferite pentru fiecare caz în parte.

Cu rezultatele transmise online de către aplicație, profesorul / antrenorul va alege și va desfășura activitățile antibullying adecvate grupului din setul realizat în cadrul proiectului „BULL.D.O.G.”. Copiii își vor dezvolta abilitățile de răspuns în cazuri de bullying, își vor întări încrederea în forțele proprii, vor deveni eficienți, asertivi și cu o stimă de sine ridicată. Aceste premise vor conduce la îmbunătățirea relațiilor dintre membrii echipei, cât și la prevenirea sau limitarea fenomenului de tip bullying dintre aceștia.

În concluzie, proiectul Erasmus+ Sport „BULL.D.O.G.” a contribuit la diversificarea și îmbogățirea instrumentarului de lucru cu copiii pentru prevenirea și combaterea bullyingului, în special la orele de educație fizică și sport și la cluburile echipelor de juniori. Mai mult, asigură pregătirea adulților (profesori / antrenori, părinți ai sportivilor) atât pentru o mai bună cunoaștere a copiilor, cât și pentru utilizarea corespunzătoare a produselor intelectuale elaborate în cadrul proiectului la activitățile cu aceștia.

Despre Scoala Gimnaziala Rediu

Proiectul „BULL.D.O.G. - Bullying, Discrimination Overcome Game” (nr. 613505-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) este cofinanțat prin programul ERASMUS+ SPORT al Uniunii Europene. Scopul principal al proiectului este prevenirea și combaterea bullyingului, discriminării și intoleranței în sporturile de echipă ale juniorilor (9-13 ani) prin crearea unui joc complex, inovator, de tip anti-bullying: “Jocul BULLDOG”, folosind: 1) tehnologie modernă și 2) activități anti-bullying pe terenurile de sport.
Detalii și informații suplimentare se pot obține de la adresa web a proiectului: https://bulldogproject.eu.
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/scoala-gimnaziala-rediu1/utilitatea-produselor-intelectuale-ale-proiectului-erasmus-sport-bull-d-o-g-pentru-prevenirea-si-combaterea-bullyingului-in-echipele-de-juniori