Deschiderea oficială a Centrului de Promovare a Economiei Sociale „PROACTIV- de la marginal la incluziv”

BUCURESTI - 14 martie 2011

Comunicat tip General in Media / Publicitate, ONG, Social

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA – filiala Teleorman inaugurează Centrul de Promovare a Economiei Sociale din cadrul proiectului “PROACTIV- de la marginal la incluziv”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în Oameni!” şi având ca obiectiv principal promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii prin activarea economiei sociale.

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA – filiala Teleorman inaugurează Centrul de Promovare a Economiei Sociale din cadrul proiectului “PROACTIV- de la marginal la incluziv”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în Oameni!” şi având ca obiectiv principal promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii prin activarea economiei sociale.

Deschiderea oficială a Centrului se desfăşoară pe 15 martie 2011, începând cu ora 10:30 la sediul din Str. Independenţei nr. 48, Alexandria, jud. Teleorman.

Centrul are ca scop activarea economiei sociale prin acţiuni concrete în vederea consolidării parteneriatelor sociale deja existente, sprijinirea ONG-urilor active şi promovarea activă a antreprenoriatului social, activitatea sa fiind orientată spre furnizarea de servicii de asistenţă pentru dezvoltarea activităţilor de economie socială şi de servicii de formare, informare şi orientare pe această temă, precum şi spre organizarea unor întâlniri şi seminarii publice cu organizaţii aparţinând parteneriatelor sociale în vederea sensibilizării opiniei publice privind economia socială.

La conferinţă vor participa membri ai Asociaţiei CATALACTICA, reprezentanţi ai partenerilor în proiect, ONG-urilor şi structurilor economiei sociale, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor cu responsabilităţi în implementarea fondurilor structurale şi mass-media.

Proiectul se desfăşoară în perioada august 2009 – iulie 2012, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority - AITOLIA S.A. din Grecia.

Mai multe informaţii puteţi obţine de la Andreia Anton, manager de proiect

Telefon: 0751/156.055

E-mail: office@catalactica.org.ro

            andreiascoican@gmail.com

Web: www.proactiv-org.ro

 

DESPRE ASOCIATIA "CATALACTICA"

Asociatia "CATALACTICA" are ca scop principal dezvoltarea si promovarea socio-economica a tuturor categoriilor de persoane din societate, fara deosebire de vârsta, sex, nationalitate, optiune politica sau religioasa.