Curs complet privind inchiderea exercitiului financiar-contabil 2010

BUCURESTI - 24 februarie 2011

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri, Banci / Asigurari, Finante / Contabilitate

Firma "Seminarii Online" vă invită să participaţii la o suită de patru seminarii online pe teme contabile, în care se vor prezenta studii de caz şi vor fi oferite răspunsuri la întrebările dvs cu privire la închiderea exerciţiului financiar–contabil, aferentă anului 2010.

inchiderea fiscal-contabila 2010

inchiderea fiscal-contabila 2010

 "Cea mai comoda si eficienta metoda de a fi la curent si a intelege modificarile legislative din domeniul meu de activitate!" 

Irina V.

Seminarul 1: Practici legale. Aspecte generale

Lectori:Maria Manolescu, prof. univ. dr., A.S.E. Bucureşti; Vicepreşedinte, Camera Auditorilor Financiari Emilia Iordache, lector formator, Camera Auditorilor Financiari

- Cadrul legislativ aplicabil la 31 decembrie 2010

- Modificări şi completări privind exerciţiul financiar al anului 2010, aprobate prin OMFP nr. 2869/2010

- Aspecte privind evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Luni, 28 februarie 2011, ora: 17:30, in direct pe www.seminariionline.ro

 

Seminarul 2: Estimarea pierderilor din deprecierea activelor la data bilanţului

Lector: Nicolae Dănuţ Botea, expert contabil, auditor financiar

- Analiza evenimentelor ulterioare datei bilanţului care pot influenţa valoarea bilanţieră a activelor entităţii

- Stabilirea nivelului minim cu privire la precizia estimărilor pentru pierderile din deprecierea activelor şi a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

- Estimarea pierderilor din depreciere a activelor

Joi, 03 martie 2011, ora: 16:00, in direct pe www.seminariionline.ro 

Seminarul 3: Estimarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli la data bilanţului

Lector: Nicolae Dănuţ Botea, expert contabil, auditor financiar

- Stabilirea nivelului minim cu privire la precizia estimărilor pentru pierderile din deprecierea activelor şi a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

- Recunoaşterea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli

- Estimarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieliInformaţiile incluse în situaţiile financiare în legătură cu provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

Vineri, 04 martie 2011, ora: 16:00, in direct pe www.seminariionline.ro  

Seminarul 4: Completarea situaţiilor financiare anuale – notele explicative şi fluxul de trezorerie

Lector: Nicolae Dănuţ Botea, expert contabil, auditor financiar

- Analiza evenimentelor ulterioare datei bilanţului care pot influenţa informaţiile care vor fi incluse în situaţiile financiare ale entităţii

- Stabilirea nivelului minim cu privire la informaţiile care trebuiesc incluse în situaţiile financiare

- Conţinutul situaţiilor financiare - cerinţe de prezentare

- Conţinutul situaţiilor financiare - notele explicative

Luni, 07 martie 2011, ora: 16:00, in direct pe www.seminariionline.ro

 

Ofertă specială!

Participând la întreaga suită beneficiaţi, pe lângă o reducere de 150 de lei, şi de acces la următoarele materiale suplimentare: 

1. Transcrierea răspunsurilor şi întrebărilor de la fiecare seminar 

2. Lista modificărilor aduse de O.M.F.P. nr. 3055/2009 fata de O.M.F.P. nr. 1752/2005 - cuprinde actualizarea tututor modficărilor aduse de noile reglementări contabile

3. Modelele standard de situaţii financiare anuale care pot fi folosite pentru pregătirea acestor situaţii, incluzând şi o descriere a principalelor politici contabile şi note explicative

4. Lista actualizată a notelor explicative care trebuiesc incluse în situaţiile financiare

5. Modele de politici contabile care pot fi incluse în situaţiile financiare

6. Lista de control pentru calculul impozitului pe profit

Despre SEMINARII ONLINE S.R.L.

Compania "Seminarii Online" organizeaza, din 2009, seminarii pe diverse teme, transmise în direct, online (video + audio).
Participantul, aflat în faţa propriului computer, oriunde în ţară, urmăreşte în direct, accesând site-ul nostru, expunerea temei.
Caracterul interactiv este păstrat şi în cazul seminariilor online; astfel, pe tot parcursul transmisiei în direct, participantul are posibilitatea de a adresa întrebări în scris, la care va primi răspunsul aferent din partea lectorilor.
Toate seminariile sunt înregistrate şi păstrate în arhiva video a site-ului, unde pot fi accesate gratuit, de către cei care au fost înscrişi pentru a le viziona în direct, sau cu plată, de către ceilalţi utilizatori. Tot în cadrul arhivei video a site-ului, participanţii pot găsi suportul de curs şi materiale de studiu suplimentare corespunzătoare seminarului pe care îl vizionează.