ANI desfiinţează acuzaţiile “Realitatea TV” privind lipsa de integritate a senatorului Valeriu Todiraşcu

BUCURESTI - 16 septembrie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica, Politic, Juridic

Agenția Națională de Integritate nu consideră fondate acuzaţiile “Realitatea TV”, potrivit cărora ar exista o incompatibilitate sau un conflict de interese între functia de senator a lui Valeriu Todirașcu și calitatea de asociat la societaţile menţionate în declaraţia de interese.

ANI desfiinţează acuzaţiile “Realitatea TV” privind lipsa de integritate a senatorului Valeriu Todirașcu

ANI desfiinţează acuzaţiile “Realitatea TV” privind lipsa de integritate a senatorului Valeriu Todirașcu

În data de 12 septembrie 2013, Agenția Națională de Integritate a emis un răspuns la solicitarea senatorului Valeriu Todirașcu de a se verifica dacă există probleme de integritate, respectiv de incompatibilitate sau conflict de interese între funcția sa de senator și calitatea de asociat la societățile menționate în declarația de interese, pe care le găsiţi aici http://www.tody.ro/document/2013-09-11-senator-Valeriu-Todirascu-Adresa-catre-ANI şi aici http://www.tody.ro/document/2013-09-13-Raspuns-ANI-la-solicitarea-de-verificare

Demersul către Agenția Națională de Integritate a fost generat de reportajul difuzat în 6 august 2013 de postul “Realitatea TV” în care datele din declarația de interese a senatorului Valeriu Todirașcu au fost prezentate ca fiind suspecte de conflict de interese sau incompatibilitate, privind contractele încheiate în anul 2012 (înainte de a fi ales senator în 9 decembrie 2012) între întreprinderi cu capital de stat şi companiile la care senatorul este asociat.

Din răspunsul primit de la Agenția Națională de Integritate, extragem punctul de vedere exprimat de ANI drept concluzie finală, pe care îl cităm, integral, în continuare: “Din interpretarea sistematică a textelor de lege, opinăm că, exercitarea simultană a calității de parlamentar și cea de acționar, respectiv cea de asociat în cadrul societăților comerciale, nu este în măsură să genereze o situație de incompatibilitate, dar poate genera un conflict de interese dacă prin deciziile sale parlamentarul are un interes de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”.

Cele menționate în reportajul difuzat în 6 august 2013 de “Realitatea TV”, în care se făcea o simplă asociera între calitatea de senator şi asociat al unor firme private care au contracte semnate cu întreprinderi de stat, nu poate genera o stare incompatibilitate sau conflict de interese. Această asociere reprezintă simple speculații, bazate pe interpretări, în afara prevederilor legale, pentru că în anul 2012, când s-au încheiat contractele încriminate de “Realitatea TV”, Valeriu Todirașcu era numai un simplu întreprinzător şi nu era nici senator, nici funcționar public, respectiv nu se încadra la obligația legală prevăzută în Legea nr.161/2003, la Art.81 și 82: “Calitatea de deputat și senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate … diverse funcții în societăți comerciale, grup de interes economic, confederații sindicale”.

Iar înainte ca cineva să acuze de conflict de interese, ar trebui să indentifice și să nominalizeze acțiunile sau inacțiunile, în calitate de senator, care ar fi favorizat una din societățile la care parlamentarul este asociat sau acţionar sau să demonstreze că, cităm din Legea nr.161/2003, Art.70: “persoana ce exercită o funcție publică are interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitatea atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative” și Art.71: “principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice sunt imparțiialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public”.

Solicităm postului de televiziune Realitatea TV să difuzeze acest comunicat de presă, în același interval orar la care a fost dufizat reportajul în cauză, ca și drept la replică, conform art.48 din Decizia nr.130/2006 a Consiliului Național al Audiovizualului, art.7.2 din Codul Deontologic al Jurnalistului și art.5 din Codul Deontologic al Ziariștilor.

Biroul de presă al senatorului Valeriu Todiraşcu – Partidul Noua Republică

e-mail: valeriu.todirascu@senat.ro

detalii activitate parlamentară:

http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/ani-desfiinteaza-acuzatiile-realitatea-tv-privind-lipsa-de-integritate-a-senatorului-valeriu-todirascu