Guvernul Ponta şi Avocatul Poporului Ciorbea refuză să răspundă la petiţiile cetăţenilor şi interpelările parlamentarilor

BUCURESTI - 23 iunie 2014

Comunicat tip General in Administratie Publica, Politic, Social

Am solicitat Comisiei Europene să răspundă, în locul Statului român, la petițiile și interpelările cetățenilor români. Astfel, cetățenii vor putea beneficia de avantajele integrării europene și stopa tratarea lor cu dispreț, prin încălcarea legii, de către Statul român.

Valeriu Todirascu

Valeriu Todirascu

Cele mai importante instituţii ale statului, așa cum sunt Guvernul și Avocatul Poporului, populate cu funcţionari plătiţi din banii publici, sunt obligaţie prin Constituție și legile țării, detaliate mai jos, să emită răspunsuri la petiții și interpelări.

Cu toate acestea, Guvernul Ponta și Avocatul Poporului Victor Ciorbea nu au răspuns conform obligațiilor legale petițiilor cetățenilor sau interpelărilor și întrebărilor parlamentarilor, detaliate mai jos, transmise de mine către aceste autorități, în calitate de senator.

Într-un stat de drept, aşa cum cetățenii își doresc să fie și România, instituţiile statului ar trebui să fie primele care respectă legile ţării dând un bun exemplu cetăţenilor.

Nerespectarea legilor de către Guvernul României și Avocatul Poporului îndeamnă cetăţenii la nesupunere la lege şi pune România în inferioritate faţă de partenerii europeni.

Cetăţenii României sunt cetăţeni cu drepturi depline ai Uniunii Europene şi nu trebuie trataţi de către instituţiile Statului român, cu dispreţ, ca cetăţeni de rangul doi.

Pentru ca cetăţenii ţării să beneficieze de avantajele integrării europene este necesar, dar în primul rând, ca instituţiile statului să îi trateze la fel cum celelalte state europene îşi tratează cetăţenii proprii, am solicitat Comisiei Europene să emită răspunsurile necesare, la solicitările cetățenilor.

Lista petițiilor nesoluționate de Avocatului Poporului din România: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-petitii-fara-raspuns-sau-refuzate-de-Avocatul-Poporului

Lista Întrebărilor și Interpelărilor fără răspuns din partea Guvernului României: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-lista-interpelari-si-intrebari-fara-raspuns-din-partea-Guvernului

Lista scrisorilor adresate Comisiei Europene cu solicitările cetățenilor români: http://www.tody.ro/document/2014-06-23-Senator-Valeriu-Todirascu-Lista-scrisori-adresate-catre-UE

Prevederile legale pe care le încalcă Guvernul Ponta și Avocatul Poporului Ciorbea prin nesoluționarea solicitărilor cetățenilor:

- Constituția României menționează la Capitolul II, Art. 51: „(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii …” și „(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”.

- Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, Articolul 13, Avocatul Poporului are următoarele atribuţii: „c) verifică activitatea de rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicită autorităţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice”.

- Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, Art.2: „Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice …”; Art.11^1: “Orice autoritate contractantă … are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art.7, contractele de achiziţii publice.”; Art.7, (1): “Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării …”. 

Senator Valeriu Todirașcu

Despre Senat, cabinet senatorial Valeriu Todirascu

http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/senator-valeriu-todirascu/guvernul-ponta-si-avocatul-poporului-ciorbea-refuza-sa-raspunda-la-petitiile-cetatenilor-si-interpelarile-parlamentarilor