Proiect de Lege depus la Senat pentru pedepsirea incălcării jurământului

BUCURESTI - 21 iunie 2014

Comunicat tip General in Administratie Publica, Politic, Juridic

Încălcarea jurământului nu prevede sancţiuni juridice în Codul penal, transformând astfel jurământul într-o declaraţie de intenţie fără nicio garanţie privind respectarea promisiunii date în fața cetățenilor și a legii

Valeriu Todirascu

Valeriu Todirascu

Am depus la Senat o Inițiativă Legislativă de modificare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Detalii suplimentare, aici: http://www.tody.ro/document/2014-06-20-Senator-Valeriu-Todirascu-Propunere-Legislativa-pedepse-sporite-Cod-Penal-pentru-incalcare-juramant

Prin aprobarea de către parlament a acestei Inițiative Legislative, cetăţenii României vor fi protejaţi suplimentar faţă de posibilitatea ca demnitari ai statului să le înşele încrederea şi să comită cu intenţie fapte penale, nesocotind jurământul depus.

Jurământul va căpăta, astfel, inclusiv o responsabilitate juridică și nu numai una morală.

Legile României cer ca pentru exercitarea unei funcţii publice să se depună un jurământ prin care să se declare ataşamentul pentru interesul cetăţenilor, Constituţia României şi legile ţării.

Aceasta normă privind devotamentul față de țară și cetățeni se aplică Preşedintelui României, Avocatului Poporului, senatorilor sau deputaților, miniștrilor și altor funcționari publici.

Jurământul are menirea să conştientizeze persoana care va ocupa funcţia de demnitate publică despre faptul că cel care jură este dator să exercite funcţia publică cu bună credinţă şi în slujba societăţii şi, pe de altă parte, transmite societăţii faptul că acea persoană este demnă de respect pentru ca a jurat să fie devotat interesului public.

Uneori se întâmplă, însă, ca o persoană aflată în funcţii de demnitate publică să comită, cu intenţie, infracţiuni care presupun şi încălcarea jurământului. Pentru aceste infracţiuni, persoanele publice sunt pedepsite acum conform legii valabile pentru toţi cetăţenii ţării. Totuşi, aceste persoane au o responsabilitate în plus fașă restul cetăţenilor de rând. Ele s-au bucurat de încrederea publică inclusiv pe baza depunerii jurământului.

Codul Penal în vigoare omite însă să includă încălcarea jurământului depus, prin cerinţa legii, de persoanele care ocupă funcţii publice în cadrul circumstanţelor agravante.

Funcționarii publici, cărora li se cere să jure că îşi vor desfăşura activitatea în interes public şi nu servind interesul personal, ca majoritatea oamenilor obişnuiţi, sunt, de obicei, recompensați prin onoruri şi privilegii pentru devotamentul lor către societate pe care demnitarii îl promit.

Cu toate acestea, încălcarea jurământului nu are nicio consecinţă juridică în legislaţia actuală, Codul penal nepravăzând nicio sancţiune pentru încălcarea lui, transformându-l astfel într-o declaraţie de intenţie fără nicio garanţie privind respectarea promisiunii. 

Prezenta iniţiativă legislativă propune corectarea aceastei omisiuni şi introduce la articolului 77 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Circumstanţe agravante, încălcarea jurământului ca una dintre aceste circumstanţe care duc la sporirea pedepsei.

Dacă se dovedeşte în instanţă că aceste persoane care au jurat să aibă un anumit comportament onest şi în slujba societăţii au avut un comportament necinstit şi au folosit încrederea societăţii pentru încălcarea cu intenţie a legilor ţării, instanţa ar trebui să considere încălcarea jurământului depus ca o circumstanţă agravantă.

Senator Valeriu Todirașcu

detalii activitate parlamentară: http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016

Despre Senat, cabinet senatorial Valeriu Todirascu

http://www.tody.ro/document/Senator-Valeriu-Todirascu-detalii-activitate-parlamentara-2012-2016