Comunicat de Presă lansare proiect SetSail SRL

Limanu - 22 februarie 2021

Comunicat tip General in Turism

SC SETSAIL SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”Sprijin pentru IMM-uri in vede-rea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid – 19: Grant SetSail ” proiect nr M2-598 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in-stituită prin OUG nr 130/2020.

 

SC SETSAIL SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”Sprijin pentru IMM-uri in vederea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid – 19: Grant SetSail ” proiect  nr M2-598 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.12.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC SETSAIL SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

 

Valoarea proiectului este de 328407.0125 RON (valoarea totala) din care : 285501.75 RON grant si 42825.2625 RON cofinanțare.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Taguri: setsail srl