Anunț privind demararea proiectului ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs in Regiunea Sud Muntenia”, cod SMIS POCU/991/1/3/155072

BUCURESTI - 5 octombrie 2022

Comunicat tip General in Afaceri

Proiectul ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs in Regiunea Sud Muntenia” – ID proiect 155072, se implementeaza in Regiunea Sud Muntenia, respectiv judetele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, in perioada 25.08.2022 – 21.12.2022.

Parteneriatul care asigura implementarea proiectului este construit din: Seval Security SRL in calitate de Lider si de Best Way Advisory SRL in calitate de partener.

Proiectul ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs in Regiunea Sud Muntenia” – ID proiect 155072, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; Operatiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” .

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375 de tineri NEETs din regiunea Sud Muntenia, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand mediere, informare, programe de formare profesionala, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri (formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza şi selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înfiinţarea companiei)pe o perioada de 17 de luni.

Grupul ţintă al proiectului este format din 375 tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Muntenia, respectiv judetele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.

Principalele rezultate planificate sunt:

- 400 persoane participante la campania de informare si promovare in randul tinerilor NEETS a proiectului, in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului

- 375 de persoane selectate si inregistrate in grupul tinta apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

- 325 de persoane din grupul tinta apartinand categoriei NEETs participante la sesiunile de formare

- 50 de persoane apartinand categoriei NEETs participante la cursuri de formare antreprenoriala.

- 375 de persoane apartinand categoriei NEETs, carora li se vor acorda servicii de mediare a muncii

-165 de persoane apartinand categoriei NEETs, care vor fi sprijinite la identificarea unui loc de munca.

- 13 persoane minim apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii

DURATA DE IMPLEMENTARE: 25.08.2022 – 21.12.2023, pe parcursul a 17 de luni.

BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului este de 4,931,673.36 lei, din care finanţarea nerambursabilă este 4,770,468.57 lei din valoarea eligibilă , iar valoarea cofinantarii este 161,204.79 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

Manager de proiect: Hirsu Anca Daniela

Coordonator partener: Hupoiu Valentin

Telefon: 0730628610

Email: pocu .seval@gmail.com

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/seval-security-srl/anunt-privind-demararea-proiectului-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets-in-regiunea-sud-muntenia-cod-smis-pocu-991-1-3-155072