Finalizarea proiectului ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est”, cod SMIS POCU/991/1/3/155075

BUCURESTI - 28 decembrie 2023

Comunicat tip General in Afaceri

TEHNO SECURITY SISTEM SRL

Sigle

Sigle

COMUNICAT DE PRESA

Finalizarea proiectului ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est”, cod SMIS POCU/991/1/3/155075.

Proiectul ” Sanse pentru viitorul tinerilor NEETs din regiunea Sud Est”, – ID proiect 155075, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri si a fost implementat de TEHNO SECURITY SISTEM SRL in calitate de Lider .

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375 de tineri NEETs din regiunea Sud Est, prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizate de ocupare, cuprinzand mediere, informare, programe de formare profesionala, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri (formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza şi selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înfiinţarea companiei)pe o perioada de 18 de luni.


Grupul ţintă al proiectului a fost format din tineri NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în Regiunea Sud Est, respectiv judetele: Constanta, Buzau, Braila, Galati si Tulcea, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile.


Principalele rezultate sunt:

- persoane participante la campania de informare si promovare in randul tinerilor NEETS a proiectului, in vederea selectiei si includerii in grupul tinta al proiectului -

- persoane selectate si inregistrate in grupul tinta apartinand categoriei NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani -

- persoane din grupul tinta apartinand categoriei NEETs participante la sesiunile de formare -

- persoane apartinand categoriei NEETs participante la cursuri de formare antreprenoriala -

- persoane apartinand categoriei NEETs, carora li se vor acorda servicii de mediare a muncii -

- persoane apartinand categoriei NEETs, care vor fi sprijinite la identificarea unui loc de munca -

- persoane apartinand categoriei NEETs sprijinite pentru infiintarea afacerii –


Proiectul a  vizat obtinerea de rezultate cu impact la nivel educational, occupational si antreprenorial intrucat pe termen lung lung, iar rezultate obtinute vor contribui in atenuarea efectelor negative de scadere demografica, ale restructurarii economiei actuale si ale necesitatii adaptarii la cerintele tot mai noi ale pietei muncii, reducerea ratei de somaj la nivel local, regional si national, cresterea ratei de ocupare, dar si scaderea gradului de saracie.


DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 luni.


BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea proiectului este de 4.931.673,36 lei (valoarea totală) din care: 4.770.468,57 lei finanţarea nerambursabilă si 161.204,79 lei cofinanțare.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Informaţii suplimentare se pot obţine la:

TEHNO SECURITY SISTEM SRL  : tehno.office.2015@gmail.com

Telefon: 0730628610


Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/seval-security-srl/finalizarea-proiectului-sanse-pentru-viitorul-tinerilor-neets-din-regiunea-sud-est-cod-smis-pocu-991-1-3-155075