SIF Banat - Crisana S.A.


Descrierea companiei SIF Banat - Crisana S.A.

Activitatea SIF Banat-Crisana S.A. consta in administrarea unui portofoliu de active financiare cuprinzand valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise si tranzactionate pe piata financiara din Romania. In prezent, reglementarile in vigoare limiteaza aria noastra investitionala la teritoriul national.

SIF Banat-Crisana S.A. este o societate de investitii financiare infiintata la 1 noiembrie 1996 in baza Legii nr. 133/1996, prin transformarea Fondului Proprietatii Private I Banat-Crisana, la finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit desfasurat în perioada 1992-1996. SIF Banat-Crisana S.A este organizata sub forma de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane referitoare la societatile de investitii financiare, a prevederilor Legii nr. 164/1999 si Legii nr. 31/1990 republicata si a prevederilor cuprinse in actele constitutive. A fost autorizata definitiv de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. D1841/20.08.1999.

Societatea a emis un numar de 548.849.268 de actiuni ordinare, aflate in totalitate in circulatie, avand o valoare nominala de 1.000 de lei. Actiunile sunt dematerializate, evidenta acestora fiind tinuta de o societate specializata de registru independent, REGISCO S.A. Bucuresti.

Incepand cu data de 1 noiembrie 1999, SIF Banat-Crisana S.A. este cotată la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti, tranzactionarea actiunilor sale facandu-se sub simbolul bursier SIF1 prin intermediul oricarei societati de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M.

Depozitarul societatii este ABN AMRO Bank (Romania) S.A.

Comunicate SIF Banat - Crisana S.A. :

Vezi toate comunicatele companiei SIF Banat - Crisana S.A..