Distribuirea dividendelor SIF Banat-Crişana

Arad - 13 iulie 2005

Comunicat tip General in Afaceri

SIF Banat-Crişana S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor săi că în următoarele două săptămâni va începe plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2004. Dividendul brut pe acţiune este de 500 lei vechi (0,05 lei noi).

Distribuirea dividendelor SIF Banat-Crişana

Societatea are pregătită baza de date necesară derulării acestei operaţiuni şi, în acest moment, se aşteaptă din partea Ministerului Finanţelor reglementări privind modul de determinare a impozitului pe dividende, necesare finalizării calculului sumelor cuvenite acţionarilor.
Vor beneficia de dividende acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 10 mai 2005, plăţile urmând a se efectua prin una dintre modalităţile:
Pentru acţionarii persoane fizice cu domiciliul în România, cu deţineri între 100 şi 5.000 de acţiuni, plata sumelor cuvenite se va face prin mandat poştal, expediat la adresa înscrisă în Registrul Acţionarilor. În această categorie de plată sunt incluşi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor cu un act de identitate valabil (carte sau buletin de identitate / paşaport), care nu au cerut achitarea dividendelor printr-o altă modalitate de plată şi au încasat dividendele cuvenite pentru anii precedenţi.
Pentru acţionarii persoane juridice, respectiv persoane fizice cu deţineri peste 5.000 de acţiuni, plata se face prin virarea sumelor cuvenite în conturi bancare deschise la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, în baza solicitărilor şi a datelor primite de la respectivii acţionari. Plata prin virament bancar se va efectua şi în cazul acţionarilor persoane fizice cu deţineri sub 5.000 de acţiuni care au solicitat acest lucru până în data de 11 iulie 2005, în conturile curente personale comunicate.
Pentru acţionarii persoane fizice cu deţineri sub 100 de acţiuni, plata dividendelor se va face direct la ghişeele SIF Banat-Crişana de la sediul central sau al sucursalelor sale din teritoriu.

Cheltuielile aferente păţii dividendelor (taxe poştale, comisioane bancare) vor fi deduse din sumele cuvenite acţionarilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/255.046 – Biroul Relaţia cu Acţionarii.

Despre SIF Banat - Crisana S.A.

SIF Banat-Crisana S.A. administreaza un portofoliu de active financiare cuprinzand valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise si tranzactionate pe piata financiara din Romania. In prezent, reglementarile in vigoare limiteaza aria noastra investitionala la teritoriul national.


310 158 Arad, Calea Victoriei 35 A,
tel 0257 255 046
sifbc@banat-crisana.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sif-banat-crisana-s-a-/distribuirea-dividendelor-sif-banat-crisana