Raportul trimestrial al SIF Banat-Crisana

Arad - 9 mai 2006

Comunicat tip General in Afaceri

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 şi ale Regulamentului B.V.B. nr. 3, informăm investitorii că Raportul pentru trimestrul I 2006 al S.I.F. Banat-Crişana S.A. va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 12 mai 2006, după ora 15:00, după cum urmează:
 în formă scrisă - la sediul central al S.I.F. Banat-Crişana S.A. şi la sediile sucursalelor sale, la adresele menţionate mai jos;
 în format electronic - pe site-ul societăţii la adresa www.banat-crisana.com.

Raportul trimestrial al SIF Banat-Crisana

Raportul trimestrial conţine:
 Situaţiile financiare întocmite la 31 martie 2006, pe modelul de formulare utilizat la raportările din 30 iunie 2005, cu menţiunea că Situaţiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;
 Indicatorii economico-financiari prevăzuţi la Anexa nr. 30 B a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.
Adresele sediilor S.I.F. Banat-Crişana S.A.: Sediul central, Arad , Calea Victoriei nr.35 A, tel.0257-234473; Sucursala Alba-Iulia, B-dul Regele Carol, nr. 1, tel. 0258-812842; Sucursala Baia Mare, B-dul. Traian, nr. 3, tel. 0262-223362; Sucursala Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263-218551; Sucursala Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021-3111647; Sucursala Cluj-Napoca, Piaţa Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264-593400; Sucursala Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A, tel. 0254-233537; Sucursala Oradea, Piaţa Independentei, nr. 44, bl. A.2, tel. 0259-437706; Sucursala Resita, str. Păcii, bl.1, scara 2, ap.1, tel. 0255-213987; Sucursala Satu Mare, str. Mareşal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261-710756; Sucursala Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 36, tel. 0256-497154; Sucursala Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, tel. 0260-616580.

***

Despre SIF Banat - Crisana S.A.

ACTIVITATEA SIF BANAT-CRIŞANA constă în administrarea unui portofoliu de active financiare cuprinzând valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare emise şi tranzacţionate pe piaţa financiară din România.
AdresaCalea Victoriei 35A, Arad 310158
Telefon0257 234 473
Fax0257 250 165

sifbc@banat-crisana.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sif-banat-crisana-s-a-/raportul-trimestrial-al-sif-banat-crisana