Comunicat demarare proiect CAPITAL LUCRU BOSFOR KEBAB

Alba Iulia - 21 decembrie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri

Numele beneficiarului proiectului: SC BOSFOR KEBAB SRL
Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății BOSFOR KEBAB SRL.

Valoarea totală a proiectului: 323688,14 RON
Valoarea grantului: 281467,95 RON
Cofinanțare: 42220,1925 RON
Dată începerii proiectului: 17.12.2020
Dată finalizării proiectului: 16.12.2021
Contract de finanțare Nr. M2 - 1314 din 10.12.2020

„Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”

Date contact beneficiar:

SC BOSFOR KEBAB SRL
Alba Iulia, Str. B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr.97, Județul Alba
E-mail: bosforkebabalba@gmail.com
Tel.: 0728 876 350

Comunicat de presa Masura 2

Comunicat de presa Masura 2

Numele beneficiarului proiectului: SC BOSFOR KEBAB SRL

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății BOSFOR KEBAB SRL.

Valoarea totală a proiectului: 323688,14 RON

Valoarea grantului: 281467,95 RON

Cofinanțare: 42220,1925 RON

Dată începerii proiectului: 17.12.2020

Dată finalizării proiectului: 16.12.2021

Contract de finanțare Nr. M2 - 1314 din 10.12.2020

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” 

Date contact beneficiar:

SC BOSFOR KEBAB SRL

Alba Iulia, Str. B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr.97, Județul Alba

E-mail: bosforkebabalba@gmail.com

Tel.: 0728 876 350