Comunicate SIGMA TRANSPORT

Compania SIGMA TRANSPORT a emis 2 comunicate de presa

 • Comunicat de presa Masura 2

  Alba Iulia - 21 decembrie 2020

  Numele beneficiarului proiectului: SC BOSFOR KEBAB SRL
  Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
  Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății BOSFOR KEBAB SRL.

  Valoarea totală a proiectului: 323688,14 RON
  Valoarea grantului: 281467,95 RON
  Cofinanțare: 42220,1925 RON
  Dată începerii proiectului: 17.12.2020
  Dată finalizării proiectului: 16.12.2021
  Contract de finanțare Nr. M2 - 1314 din 10.12.2020

  „Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”

  Date contact beneficiar:

  SC BOSFOR KEBAB SRL
  Alba Iulia, Str. B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr.97, Județul Alba
  E-mail: bosforkebabalba@gmail.com
  Tel.: 0728 876 350
      comunicatul de presa

 • Comunicat de presa Masura 2

  Posaga De Jos - 21 decembrie 2020


  COMUNICAT DEMARARE PROIECT CAPITAL LUCRU DARIUS ELA SRL

  Numele beneficiarului proiectului: SC DARIUS ELA SRL
  Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru , prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
      comunicatul de presa