Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor pentru firma SC S.I.R. PROIECT SRL

Iasi - 14 februarie 2022

Comunicat tip Produse / Servicii in #CSRcovid19

SC S.I.R. PROIECT SRL anunta finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de
lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate
prevazute în anexa nr.2”, proiect nr. RUE 9797 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi
pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

comunicat

comunicat

Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucruacordate beneficiarilor pentru firma SC S.I.R. PROIECT SRL

SC S.I.R. PROIECT SRL anunta finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital delucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitateprevazute în anexa nr.2”, proiect nr. RUE 9797 înscris în cadrul Măsurii ”Granturipentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului definanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi , M2-9797 din 29-07-2021. Obiectivul proiectului îl reprezintăsprijinirea financiara a activitatii societatii SC S.I.R. PROIECT SRL, in contextul crizeiprovocate de COVID-19.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii S.I.R. PROIECT SRL.Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depuneriicererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 56.170,66 lei (valoarea totala) din care: 48.844,05 leigrant si 7.326,61 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin ProgramulOperațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact: S.I.R. PROIECT SRLNume, prenume: ȘCURIU IONELWebsite:

Email: sirproiect@gmail.comTelefon: 0758 974 891Fax:

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sir-proiect-srl/anunt-finalizare-implementare-proiect-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-beneficiarilor-pentru-firma-sc-s-i-r-proiect-srl