Excelenţă în domeniul calităţii

BUCURESTI - 11 august 2005

Comunicat tip General in IT&C

AFAQ AFNOR International validează sistemul de management al calităţii din SIVECO România

Excelenţă în domeniul calităţii

Sistemul de management al calităţii al companiei SIVECO România a fost recertificat în acest an, de către prestigioasa firmă de audit AFAQ AFNOR International, una dintre primele 5 firme din lume în domeniul auditului.

„Suntem foarte mulţumiţi de rezultatele recentului audit privind sistemul de management al calităţii, reuşind să obţinem un nivel maxim la cele 8 din cele 11 categorii de evaluare. Fiecare audit (de recertificare sau supraveghere) a arătat o îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii din SIVECO România faţă de stadiul precedent”, a declarat Irina Socol, Director General SIVECO România.

Principalele obiective care formează politica de calitate a SIVECO România sunt: grija faţă de client, faţă de calitate şi faţă de angajaţii săi. Obiectivele sunt stabilite pentru fiecare nivel al organizaţiei, pentru fiecare proiect, pentru fiecare angajat în parte, fiind defalcate pe departamente, fiecare departament având obiective proprii, care derivă din cele generale. De la nivelul departamentului, se face defalcarea obiectivelor pe proiecte şi pe angajaţi. Realizarea obiectivelor se verifică printr-un sistem de raportări care se aplică fiecărui angajat, cu o periodicitate determinată de tipul postului.

Procesele derulate în cadrul organizaţiei sunt cele prevăzute de normele ISO9001:2000, care confirmă existenţa unui sistem matur de management al calităţii, şi sunt grupate în trei mari categorii, fiecare fiind documentat în una sau mai multe proceduri ale sistemului calităţii:
- Procese de pe lanţul cu valoare adăugată, aflate la interfaţa cu piaţa (marketing şi vânzări) şi cu clientul final (procese de inginerie ce conţin procesul de dezvoltare, implementarea produselor standard şi subprocesele de suport tehnic);
- Procese de management, care definesc activităţile de bază referitoare la management pe durata ciclului de viaţă a procesului: managementul resurselor, managementul proiectului, managementul contractelor/ofertelor şi managementul calităţii;
- Procese suport, care sprijină execuţia proceselor de pe lanţul cu valoare adăugată, cum ar fi de exemplu procesul de achiziţie.

O asemenea certificare prezintă avantaje pentru toţi cei implicaţi în relaţiile cu exteriorul organizaţiei.
Certificarea sistemului de management al calităţii produselor şi serviciilor furnizate de SIVECO România constituie o garanţie pentru clienţii săi privind controlul asupra proceselor, ceea ce determină livrări de produse şi servicii la un înalt nivel de calitate.
Pentru companie, un sistem de management al calităţii funcţional înseamnă o mai bună organizare a proceselor care se derulează în companie, cu implicaţii pozitive asupra proiectelor.
Din punct de vedere al angajaţilor, lucrul într-un cadrul organizat, cu responsabilităţi clare şi instrumente şi metodologii unitare asigură finalizarea cu succes a activităţilor alocate.

Despre SIVECO Romania

Despre SIVECO România

Înfiinţată la începutul anului 1992, actualmente parte a grupului internaţional SIVECO (Netherlands) B.V., SIVECO România SA este una din cele mai importante firme producătoare de software din România, deţinând cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în ţări din Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii. SIVECO România este #1 pe piaţa internă de soluţii de afaceri (EAS) şi liderul pieţii româneşti de servicii IT. Compania oferă soluţii eficiente, adaptate legislaţiei româneşti în domeniile financiar-contabilitate, gestiunea întreţinerii echipamentelor, stocurilor şi achiziţiilor, a mijloacelor fixe, a resurselor umane şi salarizării, bugetelor şi urmăririi contractelor, de e-business şi e-commerce. De asemenea, SIVECO Romania s-a specializat în execuţia de proiecte informatice majore, implicând dezvoltări la cerere de soluţii software accesibile prin Internet şi Intranet, integrarea cu alte sisteme, distribuţie geografică a locaţiilor de acces şi număr mare de utilizatori.
SIVECO România SA este certificată ISO 9001:2000, de către compania franceză AFAQ-AFNOR, cotată printre primele 5 în lume din punct de vedere al prestigiului auditului pe care îl efectuează.
Mai multe informaţii despre companie şi produsele sale puteţi obţine vizitând http://siveco.ro/.
SIVECO ROMANIA SA
ROMANIA, BUCURESTI, 011455
8-10, Bdul Maresal Averescu,
Tel: +40 (21) 3181200, 3181201
Fax: +40 (21) 3181202
marketing@siveco.ro