Anunț de presă privind începerea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SMART DATA RIDING S.R.L.”

Cluj-Napoca - 29 decembrie 2020

Comunicat tip General in Afaceri

S.C. SMART DATA RIDING S.R.L. cu sediul în judeţul Cluj, localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada 11 Octombrie, nr. 12, cod poştal 400211 derulează, începând cu data de 10.12.2020 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SMART DATA RIDING S.R.L.”, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-1213 din 10-12-2020 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA.

.

.

Valoarea totală a finantarii nerambursabile este de 51.604,14 lei, iar valoarea cofinantarii este de 6.660,54 lei.

Locatia de implementare este situata in localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada 11 Octombrie, nr. 12 cod poştal 400211.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărului de salariați înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul social al SMART DATA RIDING S.R.L. din localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada 11 OCTOMBRIE, nr. 12, cod poştal 400211, persoană de contact Fratila Aurel, Administrator, prin e-mail la aurel.fratila@gmail.com.