Nu înlăntuiti medicina familiei!

BUCURESTI - 6 martie 2015

Comunicat tip General in Sanatate, Juridic, Farmaceutic

Societatea Națională de Medicina Familiei solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătății și Guvernului României să retragă proiectul de modificare a Contractului-cadru și să organizeze în cel mai scurt timp o Dezbatere publică privind acest subiect.

 Societatea Naţională de Medicină Familiei este extrem de îngrijorată pentru viitorul profesiei, pentru stabilitatea îngrijirilor pacienţilor, pentru menţinerea reţelei de asistenţă medicală primară precum şi de riscul dezorganizării sistemului medical pe care modificările la Co-ca şi Proiectul de Norme pe 2015 le-ar putea provoca. În pofida nerespectării paşilor legali care se impun la schimbarea legislaţiei, în ciuda numeroaselor întâlniri cu reprezentanţii CNAS, ne aflăm într-o situaţie inacceptabilă, în care conceptele de medicină a familiei, de îngrijire integrată a pacienţilor sunt puse în pericol. CNAS crează prin acest proiect drum liber cheltuielilor nesăbuite şi nejustificate în sistem. 

Rodica Tănăsescu - președinte SNMF

          Prin modificările propuse, instituțiile menționate aduc atingeri grave independenței profesionale a medicilor de familie, stării de sănătate a populației României și facilitează fraudarea bugetului FNUASS.

           Proiectul are un multiplu impact negativ pentru că:

-   elimină pârghiile de control care asigură numărul optim de medici de familie independenți, necesar conform nevoilor populației și stabilit conform experienței internaționale

-   permite dezvoltarea sălbatică a lanțurilor de cabinete medicale, pe acelaşi model al distrugerii farmaciilor independente din România

-   va duce la dispariția medicului de familie independent și a relației speciale pe care acesta o are cu pacienții săi

-   facilitează părăsirea cabinetelor din mediul rural şi zone izolate (ale căror sporuri sunt corelate cu valorile de punct!)  şi migrarea medicilor din aceste zone către zonele urbane, cu consecinţe imediate asupra sănătăţii publice din România

             În ultimii ani au existat semne clare de concurenţă neloială, risipa banilor şi transformarea medicinii într-un supermarket de servicii medicale, într-un sistem şi aşa sărac, prin încurajarea risipei şi a abuzului prin alcătuirea de monopoluri care să includă importatori, distribuitori de medicamente, cabinete medicale, farmacii, spitale.  În  goana după clienți și având unicul obiectiv de maximizare a profitului, dar blocate de legislația în vigoare care încă limitează numărul contractelor disponibile medicilor de familie, s-a trecut la cumpărarea cabinetelor scoase la vânzare, prin oferte exagerate greu de egalat de către tinerii medici de familie.

              Societatea Națională de Medicina Familiei a adus la cunoștința CNAS cu fiecare ocazie aceste practici, inclusiv în prezența presei în cadrul conferințelor medicale, însă nu a fost luată nici o măsură. CNAS a ignorat cu bună știință activitatea lanțurilor medicale și a refuzat să țină cont de solicitările SNMF și ale Colegiului Medicilor din România privind renunțarea la modificările propuse în proiectul Contractului-cadru. 

                   SNMF a participat cu bună credință la întâlnirea de luni, 2 martie, de la sediul CNAS pentru a discuta proiectul de Contract-cadru și a solicita pentru a treia oară în ultimele luni eliminarea acestor modificări. Argumentele SNMF au fost încă o dată ignorate de CNAS, care nu a prezentat nota de fundamentare și analiza de impact a modificărilor propuse, oferind ca justificare doar pretinsa îmbunătățire a calității serviciilor medicale prin competiție și accesul tinerilor medici de familie în sistem.

              Senatul SNMF a decis în cadrul ședinței extraordinare din 24 ianuarie 2015 neacceptarea proiectului menționat și proteste de amploare ale medicilor de familie în situația menținerii lui.

              Nu încetăm să credem că numai calea dialogului și înțelegerea corectă a funcționării reale a sistemului sunt fundamentele unui contract acceptabil.

Despre Societatea Nationala de Medicina Familiei

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) este o organizaţie profesională, ştiinţifică, nonguvernamentală, apolitică, de drept privat, cu personalitate juridică, constituită din organizaţii judeţene, cu personalitate juridică, ale medicilor de familie din judeţele României şi a municipiului Bucureşti.