Net Consulting lanseaza o noua solutie software pentru administratia publica

BUCURESTI - 5 august 2008

Comunicat tip General in IT&C


Evidenta bugetara si financiar contabila a programelor, proiectelor si a activitatii institutiilor publice

Solutia software raspunde cerintelor evidentei si gestiunii pe noi surse de finantare, programe, proiecte si activitati aferente acestor surse de finantare.

Managementul activitatii prin proiecte are un impact major asupra tuturor sectoarelor de activitate ale institutiei publice, pornind de la fundamentarea, aprobarea, executia si raportarea bugetului pana la evidenta operationala a stocurilor de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, evidenta financiar contabila a resurselor financiare si umane.

Se impun, de asemenea, masuri organizatorice si de evidenta specifice la nivelul tuturor proceselor aferente urmatoarelor componente : fundamentarea,aprobarea, executia si raportarea bugetului , angajarea , lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor, logistica, managementul operatiunilor de trezorerie (casa si banca lei/valuta), furnizorilor,clientilor, debitorilor, creditorilor, Avansuri spre decontare (Deplasari interne, deplasari externe, cumpararea de bunuri materiale); Deplasari interne si externe; contabilitate generala; contabilitatea pe standarde europene; resurse umane; salarizare, control financiar preventiv

Aplicatia software permite inregistrarea documentelor aferente ALOP(angajarea , lichidarea, ordonantarea cheltuielilor) si activitatii operationale atat pe activitate proprie institutiei cat si pe noile surse de finantare, pe programe, proiecte activitati, cu posibilitatea preluarii direct de la compartimentele implicate. In acest sens, exista mecanismele evidentierii pe surse de finantare si acolo unde este cazul pe programe/proiecte/activitati pentru urmatoarele:

Evidenta operationala logistica permite intretinerea nomenclatoarelor configurabile, fiind incluse toate procesele operationale si de evidenta legate de gestiunea stocurilor de materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, parc auto atat pe activitate proprie cat si pe programe si proiecte.

Aplicatia software asigura inregistrarea operatiunilor de trezorerie(banca si casa) fie in conturi bancare dedicate acestor programe/proiecte activitati, fie ofera posibilitatea efectuarii platilor/incasarilor programe/proiecte/activitati in conturile deschise la banci prin evidentierea programului/proiectului /activitatii pe care se efectueaza operatiunea de plata /incasare. Similar, operatiunile de plata si incasare prin registrul/registrele de casa in diverse valute vor permie evidentierea operatiunilor pe surse de finantare, proiecte/activitati. Inchiderea exercitiului financiar lunar si obtinerea bilantului se face atat pe activitatea proprie cat si detaliat pe programe si proiecte.

Aplicatia este elaborata pe platforma Microsoft .NET, fiind integrata cu portalul Microsoft SharePoint Portal 2007.

Net Consulting a acumulat competente profesionale solide in domeniul dezvoltarii software:

•Portal and collaboration
•Business Information Management (DW, ETL, BI, MDM)
•Business processes management BPM
•Integration
•SOA Infrastructure –consultancy and implementation
•General Business applications
–Enterprise Resource Planning
–CRM
–E-Commerce
•Specific solutions for public sector, banking, insurance, SME
•Custom software development based on frameworks, templates, methodologies, standards
•Consulting for business process analysis
•Software licenses reselling
•Technical support for licenses
•Project Management (PMP certification from PMI)
•Training

Clienti importanti: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Curtea de Conturi; Inspectoratul de stat pentru constructii; Institutul National de Statistica; Institutl Cultural Roman; CEC; Orange Romania; Ministerul Justitiei.

Net Consulting, companie care functionarea din 1994, este unul din cei mai importanti integratori de sisteme informatice si furnizori de servicii IT din Romania. Dispune de competente in proiectarea, implementarea, dezvoltarea de solutii informatice complexe, utilizand infrastructuri si platforme la cel mai inalt nivel de calitate.

Despre Special Media

Net Consulting este unul din principalii intergratori de sisteme informatice si furnizor de solutii si servicii IT din Romania. Functioneaza din anul 1994.
NET CONSULTING, str. Stirbei Voda, nr.150, persoana de contact: Dragos Stan, director general
office@netconsulting.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/special-media/net-consulting-lanseaza-o-noua-solutie-software-pentru-administratia-publica