Anunt incepere proiect „Infiintare sectie de fabricare metraje tricotate„ - Beneficiar: SC PRIM CAPRINE SRL

BUCURESTI - 9 noiembrie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

SC PRIM CAPRINE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” INFIINTARE SECTIE DE FABRICARE METRAJE TRICOTATE”, Contract de finantare nr. 7209 / 29.10.2021, cod SMIS 138503, finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

ANUNT INCEPERE PROIECT „INFIINTARE SECTIE DE FABRICARE METRAJE TRICOTATE„ - BENEFICIAR: SC PRIM CAPRINE SRL

ANUNT INCEPERE PROIECT „INFIINTARE SECTIE DE FABRICARE METRAJE TRICOTATE„ - BENEFICIAR: SC PRIM CAPRINE SRL

Perioada de implementare a proiectului este de 42 luni, respectiv intre data de 01.01.2020 si  date 30.06.2023, in conformitate cu contractului de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei , respectiv Organismul Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

-infiintarea unei unitati de productie metraje tricotate (inclusiv un produs certificat) si achizitia de echipamente tehnologice performante, tehnologia este de ultima generatie, in vederea:

- cresterii competitivitatii si a cifrei de afaceri,

- imbunatatirea veniturilor pe baza cresterii valorii adaugate a firelor textile ca materie prima de baza utilizata, 

- valorificarea bazinului local de recrutare resurse umane

Investitia este structurata pe dotarea unei incinte cu suprafata de 283 mp, cu destinatia sectie de obtinere metraje tricotate . 

Valoarea totala a proiectului este de 7 831 312.01 LEI din care:

-valoare totala contributie publica: 4 672 059.29 lei,

-valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 1 903 419.87  lei,

Valoarea neeligibila inclusiv TVA: 1 255 832.85 lei  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional  2014-2020.

Date de contact:

SPATARI ALEXANDRU

0755 428 833

E-mail: primcaprine@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/anunt-incepere-proiect-infiintare-sectie-de-fabricare-metraje-tricotate-beneficiar-sc-prim-caprine-srl