Anunt incepere proiect “Infiintare sectie de tricotaje”, beneficiar: SC PRIM CAPRINE SRL

Iasi - 2 noiembrie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

SC PRIM CAPRINE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul “INFIINTARE SECTIE DE TRICOTAJE”, Contract de finantare nr. 6953 / 14.06.2021, cod SMIS 136620, finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Anunt incepere proiect “Infiintare sectie de tricotaje”, beneficiar: SC PRIM CAPRINE SRL

Anunt incepere proiect “Infiintare sectie de tricotaje”, beneficiar: SC PRIM CAPRINE SRL

Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, respectiv intre data de 01.01.2020 si  date 28.02.2023, in conformitate cu contractului de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei , respectiv Organismul Intermediar, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Prin realizarea acestui proiect de investitie se va sprijini dezvolatrea IMM urilor prin imbunatatirea capacitatii avansate de dezvoltare a produselor in vederea cresterii competitivitatii industriei usoare la nivel nationala si international.

SC PRIM CAPRINE SRL isi propune un model optim de crestere astfel incat :

- Sa treaca de la statutul de microintreprindere la cea de intreprindere mica

- Sa dezvolte activitatea desfasurata prin infiintarea unei noi activitati la nivelul companiei, conform CAEN 1439.

Investitia este structurata pe dotarea unei incinte cu suprafata de 220 mp, cu destinatia sectie de tricotaje cu utilaje si echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect.

Valoarea totala a proiectului este de 6 416 579.45 LEI din care :

-valoare totala contributie publica: 3 832 088.63 lei,

-valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 1 521 904.73  lei,

Valoarea neeligibila inclusiv TVA: 1 062 586.09 lei  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional  2014-2020.

Persoană de contact:

    SPATARI ALEXANDRU

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/anunt-incepere-proiect-infiintare-sectie-de-tricotaje-beneficiar-sc-prim-caprine-srl