Finalizarea proiectului „ Înfiinţare secție de tricotare ciorapi”

Constanta - 22 februarie 2024

Comunicat tip Administrativ / Management in Industrie

Finalizarea proiectului „ Înfiinţare secție de tricotare ciorapi”

Comunicat de presă

 

                             Data 31.12.2023

 

 

Finalizarea proiectului „ Înfiinţare secție de tricotare ciorapi”

(Denumire beneficiar SC PRIMECAP SRL  , în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „ Înfiinţare secție de tricotare ciorapi””, cod MySMIS 138027  , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete unisex (inclusiv un produs certificat) prin achiziţia de echipamente tehnologice performanțe, tehnologia este de ultimă generaţie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete prin dotarea unei clădiri astfel încât incinta să fie funcţională și adaptată destinaţiei propuse;

-crearea de noi locuri de muncă ceea ce va determina incluziunea persoanelor din diferite grupuri sociale, în mod egal, fără nici un fel de discriminare ;

-monitorizarea și reducerea permanentă a deşeurilor cu respectarea cerinţelor privind managementul ( circuitul și evacuarea ) deşeurilor și cu atât mai mult, colectarea selectivă în pubele ce vor fi achiziţionate prin proiect;

-achiziţionarea unui sistem care utilizează surse regenerabile de energie în scopul eficientizării activitaţilor din procesul tehnologic de tricotare ciorapi.

 

Rezultatele proiectului:

-Să Înființeze o unitate de producție ciorapi și șosete cu o capacitate anuală de cca 1.950.720 articole/an;

-Să creeze și certifice un produs personalizat stil ciorapi de lână "parpodz";

-Să angajeze 13 persoane din care cel puțîn o persoană provnind din categoria persoanelor defavorizate;

-Să participe la târguri internaționale.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.833.717,90 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3 960 704.07  lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii Sud Est (crearea de locuri de muncă, creșterea calității produselor obtnute cu respectarea cerințelor de calitate și a trasabilității prin implementarea unui sistem integrat de calitate (ISO 9001 / 2015 ), protecția mediului (ISO 14001 / 2015 și al sănătății și securității în muncă (ISO 45001 / 2018).

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: https://primecap.ro, 0755 428 833, email: primcaprine@gmail.com (Date de contact: SPATARI ALEXANDRU)

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/finalizarea-proiectului-infiintare-sectie-de-tricotare-ciorapi