Lansarea proiectului „ ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI"

Constanta - 11 martie 2022

Comunicat tip General in Afaceri

SC PRIM CAPRINE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”, cod MySMIS 138027, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”.

Sigle

Sigle

Comunicat de presă

 

Lansarea proiectului „ ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”

 

SC PRIM CAPRINE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”, cod MySMIS 138027, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.833.717,90 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.659.651,83  lei.

 

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete unisex (inclusiv un produs certificat) prin achiziţia de echipamente tehnologice performante, tehnologia este de ultimă generaţie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete prin dotarea unei clădiri astfel încât incinta să fie funcţională și adaptată destinaţiei propuse;

-crearea de noi locuri de muncă ceea ce va determina incluziunea persoanelor din diferite grupuri sociale, în mod egal, fără nici un fel de discriminare ;

-monitorizarea și reducerea permanentă a deşeurilor cu respectarea cerinţelor privind managementul ( circuitul și evacuarea ) deşeurilor și cu atât mai mult, colectarea selectivă în pubele ce vor fi achiziţionate prin proiect;

-achiziţionarea unui sistem care utilizează surse regenerabile de energie în scopul eficientizării activitaţilor din procesul tehnologic de tricotare ciorapi.

 

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni:  respectiv de  la data 01.01.2020 până la data 30.06.2023

 

0755 428 833, email: primcaprine@gmail.com       

Date de contact: SPATARI ALEXANDRU

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/lansarea-proiectului-infiintare-sectie-de-tricotare-ciorapi