Lansarea proiectului „ ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”

Constanta - 17 martie 2022

Comunicat tip General in Afaceri

Lansarea proiectului „ ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”

Sigle

Sigle

Comunicat de presă

 

                          

Lansarea proiectului „ ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”

 

SC PRIM CAPRINE SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINŢARE SECŢIE DE TRICOTARE CIORAPI”, cod MySMIS 138027, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii  2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.833.717,90 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.659.651,83  lei.

 

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete unisex (inclusiv un produs certificat) prin achiziţia de echipamente tehnologice performante, tehnologia este de ultimă generaţie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

-înfiinţarea unei unităţi de producţie ciorapi și şosete prin dotarea unei clădiri astfel încât incinta să fie funcţională și adaptată destinaţiei propuse;

-crearea de noi locuri de muncă ceea ce va determina incluziunea persoanelor din diferite grupuri sociale, în mod egal, fără nici un fel de discriminare ;

-monitorizarea și reducerea permanentă a deşeurilor cu respectarea cerinţelor privind managementul ( circuitul și evacuarea ) deşeurilor și cu atât mai mult, colectarea selectivă în pubele ce vor fi achiziţionate prin proiect;

-achiziţionarea unui sistem care utilizează surse regenerabile de energie în scopul eficientizării activitaţilor din procesul tehnologic de tricotare ciorapi.

 

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni:  respectiv de  la data 01.01.2020 până la data 30.06.2023

0755 428 833, email: primcaprine@gmail.com       

Date de contact: SPATARI ALEXANDRU

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/lansarea-proiectului-infiintare-sectie-de-tricotare-ciorapi1