PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Iasi - 9 mai 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri

PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

PROCEDURA COMPETITIVA – FURNIZARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

 

 

SC PRIMECAP SRL, cu sediul social in Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi  ,  Cod unic de inregistrare : 38208107, J22/2909/2017, beneficiar al contractului de finantare nr.  7209 / 29.10.2021, cod SMIS 138503, aferent investitiei  INFIINTARE SECTIE DE FABRICARE METRAJE TRICOTATE,  organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru „FURNIZAREA URMATOARELOR „UTILAJE / ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE”:

Nr. crt.

Denumire echipament

Cod CPV

UM

Cant.

VALOARE – EURO -

1

MASINA DE FESTONAT MATERIALE TRICOTATE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

2

5 300.00

2

MASINA DE INFASURARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

2

4 700.00

3

MASINA DE MARUNTIT TESATURI

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

1 070.00

 

TOTAL

 

 

 

11 070.00

Caracteristicile sunt în conformitate cu specificatiile solicitate în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresei URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. Se va încheia  un contract de furnizare bunuri.

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  furnizare bunuri

Durata contractului de achiziţie: maxim 1 luna de la semnarea contractului, cu posibilitate de prelungire cu acordul ambelor parti

Locul de livrare al produselor: Municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr. 454 A, judet Teleorman

Valoarea estimată a contractului: 11 070.00 euro fără TVA , compusa din urmatoarele loturi:

Nr. crt.

Denumire echipament

Cod CPV

UM

Cant.

VALOARE – EURO -

1

MASINA DE FESTONAT MATERIALE TRICOTATE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

2

5 300.00

2

MASINA DE INFASURARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

 

2

4 700.00

3

MASINA DE MARUNTIT TESATURI

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

1 070.00

 

TOTAL

 

 

 

11 070.00

Cursul de referinta aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atat in lei cat si in alte monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate, este cursul peoiectului, respectiv 4.81

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi.

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi, pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii.

Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Criteriul de selectie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  

 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi pot fi depuse personal, prin posta sau curier la urmatoarea adresa: : Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi, in atentia: Administrator – Spatari Alexandru - telefon contact: 0755 428 833, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa primcaprine@gmail.com,  in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii)”.

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 23.05.2023, ora 12.00,

 

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data emiterii.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/splash-academy/procedura-competitiva-furnizare-utilaje-echipamente-tehnologice