Procedură de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente

Constanta - 15 iunie 2022

Comunicat tip General in Afaceri

SC PRIM CAPRINE SRL, cu sediul social in Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi , Cod unic de inregistrare : 38208107, J22/2909/2017, beneficiar al contractului de finantare nr. 7348 / 24.12.2021, cod SMIS 138027, aferent investitiei “INFIINTARE SECTIE DE TRICOTARE CIORAPI”, organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru FURNIZAREA URMATOARELOR ECHIPAMENTE:

Nr. crt.

Denumire echipament

Cod CPV

UM

Cant.

VALOARE – EURO -

1

MASINA DE TRICOTAT SOSETE 

42714000-4 – Masini de tricotat

Buc.

32

1 198 400.00 

2

CAMERA DE ABUR PENTRU SOSETE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

1

2

48 000.00

3

IMPRIMANTA PENTRU COD DE BARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

6 865.00

4

MASINA DE ETICHETARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

30173000-2 – Masini de aplicat etichete

Buc.

1

4 200.00

5

MASINA DE CUSUT SOSETE 

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

42715000-1 – Masini de cusut

Buc.

2

9 700.00

6

MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA

42716120-5 – Masini de spalat,

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

11 342.00

7

USCATOR

42716000-8 Masini de spalat, masini de curatrae uscata si masini de uscat pentru rufe

Buc.

1

6 890.00

8

TOCATOR DE TEXTILE PENTRU RECICLARE

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

820.00

9

PROGRAM SOFT TRICOTARE

48100000-9 – program software  pt industrie, 

48000000-8-pachete software si siteme informatice,

42710000-6 – Utilaje pentru productia de textile

Buc.

1

6 820.00

TOTAL

1 293 037.00

Caracteristicile sunt în conformitate cu specificatiile solicitate în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresei URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. Se va încheia  un contract de furnizare bunuri.

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  furnizare bunuri 

Durata contractului de achiziţie: maxim 6 luni de la semnare contract.

Locul de livrare al produselor: Municipiul Constanta, Str. Industriala, nr. 13 (HALA C10, S2-S3/constructia C5, etaj 2, biroul 4), Judetul Constanta

Valoarea estimată a contractului: 1 293 037.00 euro fără TVA,

Cursul de referinta aplicabil in eventualitatea in care se vor depune oferte atat in lei cat si in alte monede (valute), pentru departajarea ofertelor d.p.d.v. al valorilor ofertate, este cursul peoiectului, respectiv 4.81 

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibila la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi. 

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi, pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii. 

Procedura aplicata: procedura competitiva conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 

Criteriul de selectie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Sursa de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 2- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.  

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi pot fi depuse personal, prin posta sau curier la urmatoarea adresa: : Municipiul Iasi, str. Manta Rosie, nr.18, spatiu commercial, NC 9428-9429, Jud. Iasi, in atentia: Administrator – Spatari Alexandru - telefon contact: 0755 428 833, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa primcaprine@gmail.com,  in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii)”.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.06.2022, ora 12.00,

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data emiterii.