SRAC


Descrierea companiei SRAC

SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – a fost înfiinţată în 1993 şi are sediul la Bucureşti, România.
SRAC este o Asociaţie profesională, organizaţie neguvernamentală, non-profit şi independentă, al cărei principal obiect de activitate îl constituie certificarea de terţă parte a sistemelor de management şi promovarea culturii calităţii în România.
Lider pe piaţa românească de certificare a sistemelor de management (50% cotă de piaţă la nivel naţional), SRAC are ca obiective: promovarea culturii calităţii şi a competitivităţii agenţilor economici; promovarea sistemelor de management performante; sprijin pentru sporirea eficienţei organizaţiilor certificate.
IQNet – The International Certification Network – a fost infiinţată în 1990 şi are sediul la Berna, Elveţia.
Este asociaţia celor mai importante organisme de certificare pe plan mondial, lideri de piaţă în ţările pe care le reprezintă - 38 de organisme partenere din 35 de ţări.
Lider pe piaţa mondială de certificare a sistemelor de management (30% cotă de piaţă la nivel global), IQNet are ca obiective: satisfacerea nevoilor clienţilor prin oferirea de servicii inovative, cu valoare adăugată; recunoaşterea şi promovarea certificatelor sistemelor de management emise de partenerii IQNet (odată certificat, acceptat pretutindeni); furnizarea de servicii de evaluare şi certificare a clienţilor globali pe o bază internaţională.

Comunicate SRAC :

Vezi toate comunicatele companiei SRAC.