Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii

BUCURESTI - 10 septembrie 2010

Comunicat tip General in Afaceri

Cea mai importantă reuniune ştiinţifică în domeniul calităţii şi al fiabilităţii din România, aflată anul acesta la cea de-a douăsprezecea ediţie, se va desfăşura în perioada 22 - 24 septembrie, în sălile Cazinoului din Sinaia.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), asociaţie profesională, neguvernamentală şi nonprofit, implicată activ în promovarea culturii calităţii în România, organizează, la fiecare 2 ani, conferinţa internaţională Calitate şi siguranţă în funcţionare, eveniment ce se înscrie în circuitul conferinţelor internaţionale de succes.
Tradiţional, în organizarea conferinţei sunt implicate şi importante organisme europene din domeniu, reprezentate la ediţia din acest an de către Eurocer-Building. De asemenea, CCF 2010 va avea girul ştiinţific al celei mai prestigioase asociaţii profesionale în domeniul dezvoltării tehnologiei, Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE.

„Cea de-a douăsprezecea ediţie a conferinţei internaţionale Calitate şi siguranţă în funcţionare rămâne consecventă cu predecesoarele sale, având ca principal obiectiv pe acela de a se constitui într-un forum internaţional pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice şi a celor mai recente informaţii referitoare la acest atât de modern domeniu pe care îl reprezintă calitatea, „cheia” excelenţei în business, în contextul unei Europe unite.” – a precizat domnul Dan Grigore Stoichiţoiu, preşedintele Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii şi General Chairman al CCF 2010.
Ca la fiecare ediţie, CCF 2010 se bucură de prezenţa unor personalităţi şi reputaţi specialişti din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi academic.
În acest septembrie, vor fi prezenţi la Sinaia, împreună cu universitari români, specialişti ai domeniului, din Australia, Belgia, Franţa, Marea Britanie, India, Olanda, Elveţia. Punctele de vedere ale acestora vor face subiectul a aproximativ 50 de lucrări, prezentate în cadrul conferinţei.
Invitatul de onoare al CCF 2010 este dr. Alessandro Birolini, profesor Emeritus la Universitatea Tehnică din Zurich – ETH (Elveţia), reputat specialist internaţional în domeniu şi considerat un „guru” al fiabilităţii mondiale, care va prezenta o expunere consacrată fiabilităţii sistemelor complexe. În cadrul CCF 2010 va fi lansată, în premieră mondială, ediţia a 6-a a remarcabilei cărţi a profesorului Birolini, Reliability Engineering: Theory and Practice (lucrare considerată, unanim de către specialiştii în domeniu, drept o veritabilă „biblie” a fiabilităţii), carte care va apărea în septembrie 2010 în cunoscuta editură Springer. Prilejul de a-l întâlni şi de a discuta cu unul dintre cei mai buni specialişti internaţionali în domeniul fiabilităţii, profesor Emeritus dr. Alessandro Birolini, constituie pentru specialiştii români în domeniu unul dintre punctele forte ale CCF 2010.

Pe parcursul celor trei zile, CCF 2010 se va desfăşura sub forma a şase sesiuni plenare, o sesiune specială, cu activitate paralelă – Marcajul CE şi calitatea ferestrei în România –, precum şi o sesiune poster. Desigur, în cadrul fiecărei sesiuni, se va rezerva timp pentru dezbateri asupra unor aspecte controversate ale acestui domeniu interdisciplinar de mare actualitate.
„Calitatea şi fiabilitatea au devenit în prezent forţe de necontestat care contribuie la dezvoltarea companiilor, fie că este vorba de companii mici sau de grupuri multinaţionale. Aplicarea acestor concepte în diferite organizaţii trebuie să fie rezultatul cercetării şi al parteneriatului dintre industrie, mediul academic şi cel de afaceri. Această conferinţă poate constitui scena dialogului între principalii actori în domeniul calităţii şi al fiabilităţii, la nivel internaţional.
Putem afirma că CCF este deja un brand de excelenţă în rândul conferinţelor ştiinţifice internaţionale din domeniul interdisciplinar al calităţii şi al fiabilităţii” – a apreciat domnul profesor Ioan C. Bacivarov, Chairman al Comitetului ştiinţific internaţional al CCF 2010.

Tematica abordată în cadrul conferinţei a fost selectată cu scopul de a reflecta progresele, oportunităţile, dar şi problemele şi provocările în domeniul calităţii pentru societatea şi economia românească, în condiţiile particulare ale crizei economice mondiale: cum poate contribui calitatea, ca principal factor al competitivităţii, la ieşirea din criză, salvgardarea şi rolul sistemelor de management dintr-o companie în condiţii de criză etc. Prin caracterul ei internaţional, CCF 2010 poate constitui, aşadar, un veritabil benchmarking şi moment al adevărului pentru organizaţiile şi specialiştii români: unde ne situăm în raport cu celelalte ţări ale Uniunii Europene, din punctul de vedere al cercetării, al educaţiei, al managementului şi legislaţiei în domeniul calităţii şi al siguranţei în funcţionare şi ce avem de făcut în această direcţie.


Pentru informaţii suplimentare:

Tudor George Mărunţelu
Tel: 021 313 63 35
tudor.maruntelu@srac.ro

Anca Perşoiu
Tel: 021 310 14 95
anca.persoiu@srac.ro
www.srac.ro

Despre CCF
Prima Conferinţă Naţională de Calitate şi Fiabilitate (CCF ’87) s-a desfăşurat la Hotel Teleferic din Poiana Braşov, în anul 1987, cu ocazia organizării Colectivului Central de Fiabilitate al MIEt. Atunci s-a stabilit ca această conferinţă să devină tradiţională. În consecinţă, cea de-a II-a conferinţă şi-a desfăşurat lucrările în septembrie 1988 la Băile Herculane, la hotelurile Minerva, Diana şi Afrodita. Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii a reluat tradiţia organizând cea de-a III-a conferinţă, tot la Băile Herculane, Hotel Roman, în septembrie 1996. CCF ’98, cea de a V-a ediţie, s-a desfăşurat la Sinaia pe 28 – 30 octombrie 1998; CCF ’99, cea de-a VI-a ediţie, a avut loc în perioada 22 – 24 septembrie 1999 la Poiana Braşov; cea de-a VII-a, 27 – 29 septembrie 2000 la Hotelul Palace, Sinaia. A VIII-a ediţie a conferinţei, CCF 2002, a fost organizată în sălile Cazinoului Sinaia, în perioada 18 – 20 septembrie 2002 şi s-a bucurat de participarea unor distinşi oaspeţi de peste hotare, precum şi a unor reputaţi specialişti din ţară.
În 2004 a avut loc ediţia a IX-a a CCF, organizată la Sinaia, Hotel Mara, între 29 septembrie – 1 octombrie 2004, iar în 2006, în perioada 27 – 29 septembrie, a avut loc ediţia jubiliară (a X-a) la Cazino Sinaia. Aceeaşi locaţie a fost şi pentru cea de-a XI-a conferinţă (24 – 26 septembrie), care a marcat 15 ani de la constituirea Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii.

Despre SRAC

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii a fost înfiinţată în 1993 şi are sediul la Bucureşti, România. Este o asociaţie profesională, organizaţie neguvernamentală, non-profit şi independentă, al cărei principal obiect de activitate îl constituie promovarea culturii calităţii în România.

Bucuresti, Str. Theodor Burada, nr. 6, Sector 1
tudor.maruntelu@srac.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/srac/societatea-romana-pentru-asigurarea-calitatii