Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii organizează cea de-a XI-a ediţie a conferinţei internaţionale « Calitate şi siguranţă în funcţionare » - CCF 2008

BUCURESTI - 17 septembrie 2008

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Cea mai importantă reuniune ştiinţifică în domeniul calităţii şi al fiabilităţii din România, aflată anul acesta la cea de-a unsprezecea ediţie, se va desfăşura în perioada 24 - 26 septembrie, în sălile Cazinoului din Sinaia.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, asociaţie profesională, neguvernamentală şi nonprofit, implicată activ în promovarea culturii calităţii în România, organizează, la fiecare 2 ani, conferinţa internaţională „Calitate şi siguranţă în funcţionare”, eveniment ce se înscrie în circuitul conferinţelor internaţionale de succes. Tradiţional, în organizarea conferinţei sunt implicate şi importante organisme europene din domeniu, reprezentate la ediţia din acest an de către Eurocer-Building, IEEE – Romanian Section şi International Trade Center (ITC UNCTAD/WTO).
Ca la fiecare ediţie, CCF 2008 se bucură de prezenţa unor personalităţi şi reputaţi specialişti din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi academic.
În acest septembrie, vor fi prezenţi la Sinaia, împreună cu universitari români, specialişti renumiţi din Elveţia, Franţa, India, Belgia etc.
„Cea de-a unsprezecea ediţie a conferinţei internaţionale « Calitate şi siguranţă în funcţionare » rămâne consecventă cu predecesoarele sale, având ca principal obiectiv pe acela de a se constitui într-un forum internaţional pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice şi a celor mai recente informaţii referitoare la acest atât de modern domeniu pe care îl reprezintă calitatea, „cheia” excelenţei în business, în contextul unei Europe unite.” – a precizat domnul Dan Grigore Stoichiţoiu, preşedintele Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii şi General Chairman al CCF – 2008.

Pe parcursul celor trei zile, CCF 2008 se va desfăşura sub forma a patru sesiuni plenare - 20 ANI ISO 9000: RETROSPECTIVE, EVOLUŢII, PERSPECTIVE, SIGURANŢĂ ÎN FUNCŢIONARE, MANAGEMENTUL AFACERILOR, EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT –, două secţiuni cu activitate paralelă – SISTEME DE MANAGEMENT şi PARTICULARITĂŢI ÎN APLICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT –, precum şi 3 sesiuni poster SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONARE A SISTEMELOR SOCIO-TEHNICE REZILIENTE, SISTEME DE MANAGEMENT şi PARTICULARITĂŢI ÎN APLICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT.
Zilele conferinţei vor debuta cu sesiunea omagială IN MEMORIAM J.M. JURAN şi se vor încheia cu sesiunea festivă SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII – 15 ANI, menită să marcheze împlinirea a 15 ani de existenţă a Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii.
Temele abordate aduc în prim plan informaţii, tendinţe, idei şi concepte de bază pentru economia de piaţă funcţională.


Despre CCF
Prima Conferinţă Naţională de Calitate şi Fiabilitate (CCF ’87) s-a desfăşurat la Hotel Teleferic din Poiana Braşov, în anul 1987, cu ocazia organizării Colectivului Central de Fiabilitate al MIEt. Atunci s-a stabilit ca această conferinţă să devină tradiţională. În consecinţă, cea de-a II-a conferinţă şi-a desfăşurat lucrările în septembrie 1988 la Băile Herculane, la hotelurile Minerva, Diana şi Afrodita. Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii a reluat tradiţia organizând cea de-a III-a conferinţă, tot la Băile Herculane, Hotel Roman, în septembrie 1996. CCF ’98, cea de a V-a ediţie, s-a desfăşurat la Sinaia pe 28 – 30 octombrie 1998; CCF ’99, cea de-a VI-a ediţie, a avut loc în perioada 22 – 24 septembrie 1999 la Poiana Braşov; cea de-a VII-a, 27 – 29 septembrie 2000 la Hotelul Palace, Sinaia. A VIII-a ediţie a conferinţei, CCF 2002, a fost organizată în sălile Cazinoului Sinaia, în perioada 18 – 20 septembrie 2002 şi s-a bucurat de participarea unor distinşi oaspeţi de peste hotare, precum şi a unor reputaţi specialişti din ţară.
În 2004 a avut loc ediţia a IX-a a CCF, organizată la Sinaia, Hotel Mara, între 29 septembrie – 1 octombrie 2004, iar în 2006, în perioada 27 – 29 septembrie, a avut loc ediţia jubiliară (a X-a) la Cazino Sinaia.

Despre SRAC

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii a fost înfiinţată în 1993 şi are sediul la Bucureşti, România. Este o asociaţie profesională, organizaţie neguvernamentală, non-profit şi independentă, al cărei principal obiect de activitate îl constituie promovarea culturii calităţii în România.

Pentru informaţii suplimentare:

Tudor George Mărunţelu
Tel: 0731.300.120
tudor.maruntelu@srac.ro

Anca Perşoiu
Tel: 310 14 95
anca.persoiu@srac.ro
www.srac.ro

tudor.maruntelu@srac.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/srac/societatea-romana-pentru-asigurarea-calitatii-organizeaza-cea-de-a-xi-a-editie-a-conferintei-internationale-calitate-si-siguranta-in-functionare-ccf-2008