Sprijinirea inovării în organizaţiile româneşti. Instrumente inovative pentru companii de succes

BUCURESTI - 8 mai 2008

Comunicat tip General in Afaceri

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – SRAC, în colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti, Centrul de Tehnologii Avansate CTANM şi Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – INIMM, organizează, în data de 27 mai, seminarul cu tema „Sprijinirea inovării în organizaţiile româneşti. Instrumente inovative pentru companii de succes”.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – SRAC, în colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti, Centrul de Tehnologii Avansate CTANM şi Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – INIMM, organizează seminarul cu tema „Sprijinirea inovării în organizaţiile româneşti. Instrumente inovative pentru companii de succes”.

Evenimentul va avea loc în data de 27 mai 2008, în Sala de Consiliu a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Instalaţii, din Bd. Pache Protopopescu nr. 66, Bucureşti, conform programului anexat.

Seminarul va avea drept scop prezentarea unor aspecte referitoare la inovarea proceselor de afaceri – prezent şi perspective, conştientizarea importanţei eticii în afaceri, precum şi introducerea unei soluţii, dezvoltate în cadrul Proiectului european PIM, de facilitare a inovării, transferului de cunoştinţe şi cooperării la nivel european. Seminarul este organizat în cadrul Proiectului european PC6-IST PIM „Improving innovation in business process management of Eastern Europe SME’s by using Qualified Process Innovation Managers”, în care SRAC este partener.
Partenerii proiectului sunt:
Şcoli de afaceri:
•Universitatea Politehnică din Milano, MIP – Consorzio per l’innovazione nella gestione delle imprese e della PA (Italia)
•Universitatea din Miskolc, Miskolci Egytem (Ungaria)
Parteneri tehnici:
•Quality & Reliability AE (Grecia)
•Sineura Spa (Italia)
•GFI Benelux SA (Belgia)
•International System House Ltd (Ungaria)
Organisme de certificare:
•IGQ – Istituto Italiano della Garanzia della Qualità (Italia), partener IQNet
•CQS – Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti (Republica Cehă), partener IQNet
•SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubjana (Slovenia), partener IQNet
•MSZT – Magyar szabványügyi testület (Ungaria), partener IQnet
•SRAC – Societatea romană pentru asigurarea calităţii (România), partener IQNet
•Region Podlaski NSZZ „Solidarnosc” (Polonia)Obiectivul proiectului PIM este să sprijine managerii est-europeni ai inovării în demersurile de implementare a unor soluţii cu adevărat inovatoare în cadrul proceselor de afaceri ale IMM-urilor, în vederea îmbunătăţirii performanţei organizaţionale şi a competitivităţii acestora.

Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere aflat pe site-ul www.srac.ro şi transmiterea acestuia la fax: 021-313.23.80 sau e-mail srac@srac.ro, până la data de 22.05.2008. Înscrierea este gratuită şi se face în limita locurilor disponibile.

PROGRAM
9:00 – 9:30Înregistrare participanţi
9:30 – 10:00Deschiderea seminarului
Parteneriat pentru inovare organizaţională
dr. ing. Dan STOICHIŢOIU – Preşedinte Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
10:00 – 10:30Stadiul inovării în România. IMM-urile româneşti – prezent şi perspective
Ana-Maria ONU – Director Departament Proiecte-Programe INIMM (Institutul Naţional pentru IMM-uri)
10:30 – 11:00Inovarea în organizaţii: procese, produse, servicii
Prof. dr. ing. Andrei SZUDER – Director CTANM (Centrul de Tehnologii Avansate, UPB)
11:00 – 11:30Pauză cafea
11:30 – 12:00Platforma PIM – o soluţie inovatoare pentru organizaţii inovatoare
Alex STOICHIŢOIU – Director Executiv Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
12:00 – 12:30Responsabilitatea socială corporatistă. Minimizarea riscurilor în afaceri prin practici manageriale etice
Romeo DENUNTZIO – Auditor Şef SRAC
12:30 – 13:00Sesiune de întrebări
13:00Închiderea seminarului

Despre SRAC

SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii – a fost înfiinţată în 1993 şi are sediul la Bucureşti, România.
SRAC este o asociaţie profesională, organizaţie neguvernamentală, non-profit şi independentă, al cărei principal obiect de activitate îl constituie promovarea culturii calităţii în România.

Pentru orice informaţii şi detalii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la telefon 021-313.63.35 – Departament Marketing & PR.
tudor.maruntelu@srac.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/srac/sprijinirea-inovarii-in-organizatiile-romanesti-instrumente-inovative-pentru-companii-de-succes