Comunicat de presa finalizare proiect Grant Capital de Lucru STAR TRUCK DUO S.R.L

Constanta - 2 august 2021

Comunicat tip General in Logistica/Transport

COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT GRANT CAPITAL DE LUCRU STAR TRUCK DUO S.R.L

Sigle

Sigle

STAR TRUCK DUO S.R.L. cu sediul în Municipiul Constanta anunta finalizarea proiectului „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU STAR TRUCK DUO S.R.L., RUE 4670 , co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2 4670 din 06.04.2021 încheiat cu Agențiapentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CONSTANTA

Valoarea totală a proiectului este de 834 813.75 din care valoarea finantarii nerambursabile este de 725 925 lei, iar valoarea cofinantarii este de 108 888.75 lei.

Locatia de implementare este situata in Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr.140 bis, et.3 birou 31.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentruIMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare, respectiv 06.04.2021.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la punctul de lucru al STAR TRUCK DUO SRL din Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr.140 bis, et.3, birou 31, persoană de contact Caluian Silviu Cristian, Administrator, tel. 0749895099, prin e-mail la startruckduo@gmail.com.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/star-truck-duo/comunicat-de-presa-finalizare-proiect-grant-capital-de-lucru-star-truck-duo-s-r-l