Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
-
Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT EU
Imbunatatirea infrastructurii de fluide medicale la Spitalul Orasenesc Corabia

Primaria Corabia a demarat investitia in infrastructura de fluide medicale a Spitalului Orasenesc Corabia

Corabia - 23 decembrie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Orașul Corabia a început implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de fluide me-dicale la Spitalul Orășenesc Corabia, cod SMIS 155245, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacitații de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Orășenesc Corabia, cu accent pe infrastructura de fluide medicale.

Prin proiect se vor realiza:

-  Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii,

-  Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale.

Pentru alimentarea spitalului cu fluide medicale, va fi realizată o instalație de producere si distribuție fluide medicale, oxigen, aer comprimat și vacuum, compusă din:

stație de producere oxigen medical,

stație de producere aer comprimat medical,

stație de producere vacuum medical,

trasee noi de distribuție din țeavă de cupru DHP,

8 tablouri de alarmare,

127 posturi finale de distribuție, dotate cu oxigenatoare si aspiratoare pe vacuum, pentru secțiile de spitalizare, CPU, ATI, și Bloc Operator,

6 Sisteme de monitorizare senzori concentrație oxigen in spital.

Valoarea totală a proiectului este de 9.898.319,85 lei și este asigurată în proporție de 100% de finanțarea UE.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 01.09.2022. Data finalizării proiectului este 31.07.2023.

Date de contact: dl. Mircea PASCU

tel: 0249 560 703

e-mail: primariacorabia@primariacorabia.ro

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/strategium/primaria-corabia-a-demarat-investitia-in-infrastructura-de-fluide-medicale-a-spitalului-orasenesc-corabia