. . . .

Comunicat de presă
Finalizarea activităţilor proiectului

Dezvoltarea activității S.C. STYL S.R.L. prin achiziție de echipamente

Ramnicu Valcea - 11 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Afaceri

STYL S.R.L., cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. MATEI BASARAB nr. 4B, județul Vâlcea, cod poștal 240234, România, a derulat, începând cu data de 13.10.2017 proiectul “Dezvoltarea activității S.C. STYL S.R.L. prin achiziție de echipamente“, cod SMIS 111523, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a STYL SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS 1. Diversificarea gamei de produse care vor fi fabricate de către societate și anume: bijuterii de platină (verighete), bijuterii de aur (cercei, pandantive);

Acest obiectiv este realizabil prin achiziția a 53 de echipamente necesare pentru fluxul de producție și a 3 active necorporale.

OS 2. Diversificarea gamei de produse prin noi procese care vor fi aplicate de către societate, și anume: sinterizare, gravare, strunjire, frezare, proiectare, verificare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.260.460,92 lei

Finanțarea nerambursabilă 4.225.914,70 lei

Valoare contribuției europene(FEDR) 3.592.027,50 lei

Rezultatele proiectului sunt achiziționarea a unui număr de 53 de echipamente și un număr de 3 active necorporale, necesare pentru producția de bijuterii, în vederea diversificării gamei de produse fabricate de societate, utilizarea de noi procese în cadrul fluxului tehnologic și certificarea de noi produse în cadrul societății.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este crearea a 3 noi locuri de muncă.

Data începerii proiectului este 01.11.2016  şi finalizării proiectului 31.08.2019.

  

STYL S.R.L.,  Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. MATEI BASARAB nr. 4B, județul Vâlcea, România

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei