Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov (ABMEE) anunţă noile proiecte de eficienţă energetică din Braşov

BUCURESTI - 23 septembrie 2005

Comunicat tip General in Industrie

Joi, 22 septembrie 2005, ora 11.30 Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului din Braşov – ABMEE a organizat o conferinţă de presă având ca principal scop anunţarea proiectelor de eficienţă energetică care se vor derula în această toamnă prin intermediul ABMEE în municipiul Braşov.

ABMEE îşi propune creşterea notorietăţii conceptului de eficienţă energetică la nivel local prin lansarea în luna octombrie a acestui an a unui Info Point pe eficienţă energetică în municipiul Braşov. Astfel, toti cei interesaţi pot obţine gratuit informaţii şi consultantţă cu privire la eficienţa energetică, precum şi la realizarea Masterplanului energetic şi de mediu al Municipiului Braşov şi modalităţi de implicare în alte proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul energetic şi al protecţiei mediului.

În cadrul conferinţei, directoarea executivă a ABMEE, dna. Camelia Raţă a anunţat, cu ocazia lansarii Info Point, şi organizarea concursului de desene pe teme de eficienţă energetică şi surse de energie alternativă, susţinut de elevii liceului de Arte Plastice din Braşov. Concursul va avea loc pe 27 septembrie şi se va finaliza cu o expoziţie a celor mai bune lucrări în cadrul Info Point Braşov.

În centrul evenimentului se va afla poetul Paul Daian, însotit de celebrul său cocoş Stucky. Împreună cu acesta, poetul Paul Daian va anunţa lansarea concursului de creaţie şi va oferi informaţii tuturor celor interesaţi despre semnificaţia conceptului de eficienţă energetică şi avantajele sale, despre energiile alternative şi reducerea consumului energetic, dar mai ales despre cum poţi economisi bani prin utilizarea raţională a energiei.

Evenimentul face parte dintr-o serie amplă de acţiuni întreprinse de ABMEE Braşov, acţiuni al căror principal obiectiv este popularizarea conceptului de eficienţă energetică şi a avantajelor sale, atât în ceea ce priveşte sectorul rezidenţial, cât şi sectorul industrial şi terţiar.

Cei interesati pot obţine mai multe informaţii accesând pagina web a agenţiei: www.abmee.ro

Agenţia pentru Managementul Energiei si Protecţia Mediului Brasov - ABMEE Brasov (www.abmee.ro) este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată in 2003 prin Programul Comisiei Europene - DGTREN -SAVE II.

Obiectivele principale ale ABMEE în domeniul eficienţei energetice şi al protecţiei mediului sunt strâns legate de strategia de dezvoltarea durabilă a municipiului Braşov. Printre acestea se numără promovarea unor soluţii eficiente pentru utilizarea energiei la consumatorii casnici în municipiul Braşov; participarea în programe de colectare selectivă a deseurilor urbane, îmbunătăţirea sistemului de iluminat public; monitorizarea şi reducerea consumului de energie în clădiri publice; realizarea planului de optimizare a traficului în municipiul Braşov prin dezvoltarea unei politici integrate de transport urban; controlul şi îmbunătăţirea calităţii aerului în Braşov prin promovarea folosirii surselor de energie şi a tehnologiilor nepoluante; crearea bazei de date pentru indicatorii energetici şi de mediu ca bază a programelor de dezvoltare durabilă; educarea, conştientizarea, diseminarea rezultatelor şi promovarea măsurilor de implicare a cetăţenilor Braşovului în programe de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.

Activităţile Agenţiei presupun de asemenea promovarea deciziilor locale referitoare la eficienţa energetică şi utilizarea formelor de energie alternativă definite de Agenda Locală 21 pentru municipiul Brasov, precum şi oferirea de soluţii concrete şi servicii de consultanţă în ceea ce priveste utilizarea eficientă a energiei, ajutând astfel la creşterea notorietăţii acestui concept în rândul populaţiei braşovene.

Prin înfiinţarea primului Info Point privind utilizarea eficientă a energiei, ABMEE vine în sprijinul cetăţenilor prin informarea acestora cu privire la conceptul de eficienţă energetică şi importanţa sa în contextul unei creşteri din ce în ce mai mari a consumului energetic din România şi, în consecinţă, a unei creşteri semnificative a costurilor cu energia.

Despre Synergy Communications

Pentru mai multe informatii:
Camelia Rata - Director Executiv ABMEE
Tel: +4 0268 474.209
Mobil: +4 0744 503.577

office@abmee.ro