ESCO – o nouă oportunitate de business în domeniul eficienţei energetice

BUCURESTI - 20 septembrie 2005

Comunicat tip General in Industrie

Conceptul de eficienţă energetică sau de optimizare a consumului de energie electrică a devenit la ora actuală o preocupare esenţială la nivel global. Practic, economia de energie este cea mai ieftină resursă de energie, este uşor de obţinut şi nepoluantă, comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile de energie.

Pe plan mondial, agenţii economici dar şi instituţiile publice trebuie să facă faţă unor noi provocări şi să găsească soluţii pentru creşterea productivităţii şi reducerea cheltuielilor de exploatare, respectând în acelaşi timp normele de protecţie ale mediului înconjurător. În acest context, în ultimii ani s-a dezvoltat un nou concept promovat de către companiile care oferă servicii energetice (în engleza “Energy Services Company” - ESCO), concept ce permite agenţilor economici şi instituţiilor publice sa facă faţă provocărilor tot mai mari din domeniul energetic.

Datorită numărului din ce în ce mai mare de clienţi, firmele care ofera servicii de eficienţă energetică (ESCO) sunt din ce în ce mai cunoscute, iar termenul “ESCO” este din ce în ce mai utilizat în ziua de azi. În România există deja câteva astfel de firme însă numărul lor este în continuare redus în comparaţie cu alte ţări din regiune.

1. Ce oferă o firmă ESCO?
Prin proiectele de eficienţă energetică concepute şi implementate pentru diverşi clienţi, societăţile de servicii energetice de tip ESCO asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanţării proiectului.

Printre serviciile furnizate clienţilor de către o firmă ESCO se numără:
•analiza consumului de energie si audit energetic;
•managementul energiei;
•proiectarea si implementarea proiectului;
•identificarea celor mai bune posibilităţi de finanţare;
•suport în operare şi întreţinere;
•monitorizarea si evaluarea economiilor.

Firmele ESCO sunt deosebit de avantajoase, întrucât oferă clienţilor o serie de elemente inovatoare: garantarea performanţelor proiectului din domeniul energetic, implementarea acestuia cu respectarea bugetului anual de operare al beneficiarului, precum şi modalitati flexibile de finanţare. Foarte pe scurt, acest tip de organizaţie are drept scop reducerea cheltuielilor cu energia; in plus, beneficiile sunt conforme cu performanţa programelor implementate.
2. Cum funcţionează o firmă ESCO?
Conform modului de lucru tradiţional, implementarea unui program de eficienţă energetică necesită mai multe etape, precum şi numeroşi parteneri: proiectanţi, instituţii financiare, fabricanţi de echipamente, antreprenori, furnizori de energie. ESCO rezolvă problema numărului mare de interlocutori, prin faptul că întregul proiect se tratează cu o singură entitate. Astfel, lucrul cu un singur intermediar contribuie semnificativ la simpificarea operaţiunilor şi la reducerea cheltuielilor de punere în practică a proiectelor.
De multe ori, o firmă ESCO îşi asumă un rol important în dezvoltarea unui mecanism de finanţare pentru implementarea proiectului. De aceea, o atenţie semnificativă trebuie acordată serviciilor care presupun facilitarea finanţării tradiţionale, precum şi finanţarea prin terţi. Chiar dacă uneori ESCO nu are un rol direct în contractul de finanţare, garantarea performanţelor de către ESCO creşte încrederea băncii în proiectul propus. Modul de finanţare este practic unul convenţional, reprezentând o combinaţie de auto-finanţare din propriile resurse ale clientului împreună cu un împrumut clasic de la o instituţie financiară. Implicarea firmei ESCO în dezvoltarea şi negocierea împrumutului duce însă la obţinerea unor condiţii de finanţare mai bune faţă de situaţia în care clientul ar aplica în mod direct pentru obţinerea unui împrumut. Firma ESCO poate investi proprii bani sau poate apela la un imprumut în nume propriu. Astfel, riscurile financiare ale clientului sunt minime.

Avantajele contractării unei firme ESCO sunt numeroase: implementarea simultană a mai multor acţiuni profitabile, capacitatea de împrumut a companiei nu este modificată dacă finanţarea este asigurată de către firma ESCO, limitarea numărului de interlocutori în realizarea proiectului, garanţia îndeplinirii obiectivelor tehnice şi a rezultatelor financiare pentru companie sau pentru proprietar.
3. Contractele ESCO

O componentă esenţială în definirea unei companii ESCO este legătura dintre remunerarea ESCO şi performanţele proiectului. Garantarea economiilor se face prin contractul încheiat între ESCO şi client. Este important de subliniat faptul că acest contract nu este numai o simplă garanţie a funcţionării corecte a echipamentului, ci că firma ESCO garantează că măsurile de eficienţă energetică recomandate şi implementate vor reduce cheltuielile energetice pnă la un nivel ridicat.

Există trei mari tipuri de contracte ESCO:

•Contractul cu economii garantate

Prin acest contract, ESCO garantează faptul că implementarea măsurilor de eficienţă energetică va reduce costurile cu energia ale clientului. Proiectul va fi astfel conceput înct valoarea economiilor de energie să fie mai mare dect cea a cheltuielilor ESCO şi a cheltuielilor financiare legate de implementarea proiectului. Clientul beneficiazş de economii financiare chiar din momemtul implementării proiectului.

Dacă economiile de energie nu ating nivelul specificat în contract, ESCO este direct responsabilă pentru asigurarea unei plăţi către client care să acopere diferenţele existente. În cazul în care economiile de energie depăşesc nivelul garantat, surplusul revine însă firmei ESCO.

•Contractul cu economii împărţite

Un contract cu economii împărţite repartizează economiile financiare realizate în urma implementării proiectului de eficienţă energetică între firma ESCO şi client în funcţie de o formulă convenită prin contract.

Dacă proiectul generează economii mai mari de energie şi deci financiare faţă de ct era preconizat, att clientul ct şi ESCO primesc economiile în plus şi invers, dacă economiile sunt mai mici ambele părţi pierd. Din moment ce clientul suportă o parte din riscul implicat în performanţele proiectului, nu este normal ca acesta să suporte în totalitate şi riscul financiar. Acest tip de contract este astfel legat de o finanţare asigurată de firma ESCO.

•Contractul de furnizare a energiei

Acest tip de contract reprezintă o formă extremă a proiectelor ESCO, firma ESCO prelund în totalitate responsabilitatea asigurării serviciilor energetice. Taxa pe care trebuie să o plătească clientul este calculată pe baza facturii de energie existentă minus un procent de 5-10%. Astfel clientului îi este garantat o economie imediată la factura de energie. Firma ESCO preia responsabilitatea de a asigura în totalitate energia necesară.


4. Companii ESCO în România
În România există deja câteva ESCO dar din păcate numărul lor este redus faţă de nevoile de pe piaţă. Prima companie de tip ESCO care a apărut pe piaţa românească este SC Energy-Serv SA din Bucureşti. Înfiinţată în 1996, compania a avut ca obiectiv transformarea ineficienţei energetice într-un profit garantat pentru clienţii săi, ajutându-i în acelaşi timp să reducă emisiile poluante.

Strategia firmei este de a identifica şi furniza în primul rând servicii şi investiţii cu cost redus şi rentabilitate maximă. Printre serviciile oferite de se numără auditul energetic (ca bază a viitoarelor acţiuni de reducere a consumului de energie şi de pregătire a Studiilor de Fezabilitate pentru investiţiile în eficienţa energetică), îmbunătăţirea eficienţei energetice (prin centrale termoelectrice şi rafinării, prin servicii de îmbunătăţire a echipamentelor folosite şi prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 şi SO4) şi suport pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică.

Sursele de finanţare pot fi sursele Energy-Serv proprii şi/sau ale clientului; fonduri de investiţii; bănci sau combinaţii ale tuturor acestora.

Printre acţiunile întreprinse de Energy Serv se numără:

- furnizarea de energie, pe baze competitive (în curs de obţinere din partea ANRE -Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - a Licenţei de Furnizor);
- promovarea cogenerării (producţia locală, descentralizată a energiei electrice şi termice) ca instrument de creştere a eficienţei energetice şi reducere a emisiilor;
- acumularea şi certificarea de credite, în perspectiva comerţului internaţional cu emisii.


O altă companie care activează în domeniu este Energo Eco. Înfiinţată în 2004, EnergoEco este o companie româno-canadiană, rezultatul unui joint-venture între EnergoBit Cluj-Napoca şi Ecoloner International Quebec. Ecoloner International Quebec este una dintre primele societăţi din lume specializată în servicii energetice (ESCO). Cu o experienţă recunoscută pe plan internaţional prin cele 3000 de proiecte realizate în 40 de ţări, Ecoloner International este lider în sfera sa de activitate prin nivelul ridicat al expertizelor şi abordarea inovativă a soluţiilor de susţinere a programelor de eficienţă energetică.

“În primii ani ai perioadei de tranziţie, elaborarea şi implementarea politicii şi programelor de eficienţă energetică au avut un succes limitat. Pe fondul relansării activităţilor economice şi al accelerării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, eficienţa energetică s-a transformat într-o componentă esenţială a politicii energetice naţionale.” afirmă dl. Florin Pop, Director General al EnergoEco.

“Este foarte importantă determinarea reală a consumului energetic actual şi stabilirea investiţiilor prioritare pentru reducerea consumului energetic. Potenţialul de economii care se poate realiza este semnificativ. Economiile energetice se traduc practic în economii financiare, astfel că investiţiile se pot recupera în perioade scurte de timp.“, a mai adaugat dl. Pop.

Firmele de servicii energetice (ESCO) reprezintă o soluţie pentru realizarea de proiecte de eficienţă energetică în România. În plus, pe lângă serviciile furnizate (audit energetic, analize tehnice şi financiare, asistenţa în obţinerea de surse de finanţare, elaborarea de proiecte tehnice, monitorizare şi evaluare a rezultatelor), “ceea ce este foarte important, plata serviciilor efectuate reprezintă un procent din economiile existente în urma realizării proiectului într-o perioadă de timp agreată de firma ESCO şi de beneficiar. Plata este astfel condiţionată de performanţa realizată.”, precizeaza dl. Florin Pop.

În perspectiva integrării Europene, firmele româneşti trebuie să răspundă unor provocări din ce în ce mai ferme cu privire la eficientizarea energiei. Astfel, programele de eficienţă energetică realizate de EnergoEco vin în ajutorul dvs. si vă oferă atât soluţii economice - scăderea consumului de energie şi deci a preţului produselor care duce la creşterea vanzarilor, precum şi ecologice - reducerea emisiilor de gaze nocive şi prevenirea efectului de seră.

Pornind de la condiţiile specifice fiecărui client şi de la buna cunoaştere a problemelor clienţilor săi, firma EnergoEco propune soluţii particularizate care conduc la reducerea consumurilor energetice şi oferă garanţia că orice proiect realizat va genera economii financiare care să permită recuperarea rapidă a investiţiilor.
Despre Synergy Communications

Pentru mai multe informatii il puteti contacta pe:
Geo Scripcariu - Ofiter Comunicare la TPF Romania
Tel: +4 021 322.17.74, int 122
+4 021. 322.17.75
Fax: +4 021 322.17.76
EELL@tpf.ro