PPF INVESTMENTS ANUNŢĂ OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA ACŢIUNILOR ROMEXTERRA

BUCURESTI - 21 septembrie 2006

Comunicat tip General in Banci / Asigurari

PPF Investments, o companie internaţională privată de investitii activă în Europa Centrală şi de Est (www.ppfinvestments.com) – lansează, în nume propriu şi pentru alti investitori independenţi, o ofertă pentru achiziţionarea pachetului integral (100%) al acţiunilor Băncii Romexterra. Astfel, începând cu 21 septembrie 2006, orele 10.00, PPF Investments va iniţia procesul de colectare de acţiuni de la toţi acţionarii. Oferta este valabilă până pe 6 Octombrie 2006, orele 18.00.

Preţul brut oferit de PPF Investments pentru fiecare acţiune emisă de Romexterra este de opt (8) RON. Procesul de colectare a acţiunilor de la acţionari se va face prin intermediul sucursalelor Raiffeisen Bank S.A. aflate în următoarele oraşe:
oBucureşti (Calea Victoriei nr 155, bl D1, tronson 6, parter, sector 1)
oConstanta (Str. Traian nr. 51)
oCluj-Napoca (Str. Aviator Badescu nr.1)
oPiteşti (Str. Craiovei nr. 42)
oPloieşti (Str. Unirii nr. 2)
oMediaş (Str. I.C. Bratianu nr.3)
oSibiu (Piata Aurel Vlaicu, parter, etI si II)
oTârgu Mureş (Str. Gheorghe Doja nr 64-68)

Persoanele juridice pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în Bucureşti, fie la sucursala Raiffeisen Bank S.A. situată în Calea Victoriei nr 155, bl D1, tronson 6, parter, sector 1, fie la sediul Voicu & Filipescu SCA: Union International Center II, strada Ştirbei Vodă 26-28, etajul 5, Sector 1, 010113, Bucureşti, Tel +40 21 314 02 00.

Dividentele pentru anul 2006 aferente acţiunilor vândute vor fi plătite conform prevederilor legii române.


„Suntem interesaţi de piaţa bancară din România pentru potenţialul său de creştere deosebit, pentru mărimea ei dar şi în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte Romexterra, o considerăm a fi cea mai bună oportunitate de a achiziţiona o poziţie influentă într-o bancă mică dar care este şi foarte dinamică. Romexterra se potriveşte ca o mănuşă pentru strategia noastră din Sud Estul Europei”, a declarat Michal Šušák, Chief Executive Officer al PPF Investments.

Documentele necesare acţionarilor:

Pentru acţionarii persoane fizice care vizitează centrele de colectare ale acţiunilor, sunt necesare următoarele documente:
a) extrasul de cont ce indică numărul de acţiuni deţinute, emis de Romexterra;
b) copia cărţii de identitate a acţionarului (în cazul în care acesta se prezintă personal va prezenta şi originalul);
c) în cazul în care acţionarul este reprezentat de un delegat, este necesară o copie legalizată a exstrasului de cont, precum şi o cpoie după cartea de identitate a acţionarului şi a delegatului acestuia (de asemenea, delegatul va avea şi cartea de identitate în original).

Pentru acţionarii persoane juridice care se prezintă la centrele de colectare a acţiunilor sunt necesare urmatoarele documente:
a) extrasul de cont ce indică numărul de acţiuni deţinute, emis de Romexterra;
b) copia certificatului de înmatriculare;
c) certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (nu mai vechi de 15 zile);
d) aprobare în roiginal emisă de organul statutar al acţionarului (prin care vântarea acţiunii este aprobată şi delegatul este mandatat să implementeze decizia acţionarului);
e) copie şi original a carţii de identitate a delegatului şi;
f) copie certificată a actului constitutiv împreună cu toate actele adiţionale.

PPF Investments va calcula, reţine si deduce din preţul de achiziţie o taxă aplicată pe venitul obţinut. PPF Investments va plăti taxa către autorităţile fiscale române în numele acţionarului vânzător.

PPF Investments va ordona plata preţului (exceptând taxa aplicată) către acţionarul vânzător in zece (10) zile lucrătoare de la data înregistrării transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în registrul acţionarilor Romexterra. Operaţiunile necesare transferului vor fi iniţiate începând cu data expirării ofertei.

”Susţin oferta PPF Investments şi le-am transmis tuturor prietenilor şi cunoscuţilor mei să o accepte pentru că este cea mai convenabilă”, a declarat Domnul Senator Mihai Antonie, fost membru în Consiliul de Administraţie şi în Comitetul Director al Băncii Romexterra. Domnul Mihai Antonie este fostul Director General al Distrigaz Nord.


Despre Synergy Communications

PPF Investements este o companie importantă de investiţii specializată în Europa Centrală şi de Est. PPF Investments a investit deja 600 mil. USD în companii din domeniul financiar, din domeniul telecomunicaţiilor, al energiei şi din sectorul media. Compania îşi desfăşoară activitatea prin intermediul birourilor sale din UK, Cehia, China, Rusia şi Ukraina.
Synergy Communications
Luminiţa Malanca
+40-21 313.97.79

luminita.malanca@synergy.ro