Comunicate Synotech Global Services Romania SRL

Synotech Global Services Romania SRL

Compania Synotech Global Services Romania SRL a emis un comunicat de presa

  • COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND CONFERINȚA DE INCHIDERE A PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/138552 “Practică pentru tehnologia de mâine“

    BUCURESTI - 23 aprilie 2015

    S.C. Synotech Global Services România S.R.L. anunță inchiderea proiectului “Practică pentru tehnologia de mâine“, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul Axei Prioritare 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul Major de Intervenție 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă“.
    Parteneriatul în care s-a implementat proiectul a fost unul puternic, format din trei entități: S.C. Synotech Global Services România S.R.L., Academia de Studii Economice din București și Liga Studenţilor Electronişti.
        comunicatul de presa