Comunicat Demarare Masura 2 Granturi EXPEDIMENTALIST SRL

Cluj-Napoca - 31 mai 2021

Comunicat tip General in HoReCa

EXPEDIMENTALIST SRL, cu sediul în CLUJ, localitatea Cluj-Napoca, str. Str. MEMORANDUMULUI, nr. 6/8, înregistrată sub nr. J12/913/2013 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 31393864, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordata beneficiarilor IMM-urilor”, in baza Contractului de finantare Nr. M2-8895 din 05-05-2021.

Sigle

Sigle

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 1 an, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 17.05.2021.

Obiectul contractului:  îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 295490.43 RON (valoarea totala) din care :256948.2 RON grant si 38542.23 RON cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

EXPEDIMENTALIST SRL

shto.mishto@gmail.com

0745 596 701