Finalizare proiect granturi capital de lucru

Oradea - 11 iunie 2021

Comunicat tip General in #CSRcovid19

Anunț Finalizare Implementare Proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” TRANSLOG TRANS SRL

Sigle

Sigle

Anunț Finalizare Implementare Proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” TRANSLOG TRANS SRL

 

TRANSLOG TRANS SRL, cu sediul în Oradea Str Prof Dr Gheorghe Marinescu nr.16, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J05/1490/1994, CUI RO 5543393, anunță finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect  număr RUE M2-1971  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

 Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. București , M2-1971/ 09.12.2020

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea beneficiarului TRANSLOG TRANS SRL în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni

-menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 347.215,59 din care : 301.926,60 lei grant acordat și 45.288,99 lei cofinanțare.

  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Persoană de contact beneficiar

TRANSLOG TRANS SRL

Adresa: Str.Prof.Dr.Gheorghe Marinescu nr.16,Oradea Jud.Bihor

Telefon: 0740222457