AUDIT FINANCIAR

BUCURESTI - 20 august 2008

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

AUDIT FINANCIAR. Curs practic privind modul de documentare a dosarului de audit financiar
Hotel Dragului*** Predeal, 05-07 septembrie 2008

Seminarul va fi susţinut de dl. Adrian POPESCU - Auditor Financiar, Inspector în cadrul Departamentului Monitorizare al Camerei Auditorilor Financiari din România

TEMATICA ABORDATĂ:
1. PREZENTAREA ETAPELOR ABORDĂRII UNUI AUDIT FINANCIAR:

- etapa de preplanificare;
- etapa de planificare;
- etapa de culegere de date;
- etapa de finalizare.

2. PREZENTAREA PRACTICĂ A ETAPEI DE PREPLANIFICARE (SECŢIUNII ‘’E1’’ DIN CADRUL NORMELOR MINIMALE DE AUDIT):

- prezentarea unui model de contract de audit financiar;
- prezentarea unei scrisori de angajament;
- prezentarea testelor aferente secţiunii ‘’E1’’ din cadrul normelor minimale de audit ( secţiune legată de independenţa auditorului faţă de clientul de audit).

3. PREZENTAREA PRACTICĂ A ETAPEI DE PLANIFICARE (SECŢIUNILE ‘’E ŞI F’’ DIN CADRUL NORMELOR MINIMALE DE AUDIT):

- prezentarea modului de determinare a pragului de semnificaţie ( sectiunea ‘’F0’’ din cadrul normelor minimale de audit).
- prezentarea modului de determinare a dimensiunii eşantionului ( sectiunile ‘’F1, F2,F3’’ din cadrul normelor minimale de audit).
- prezentarea selectivă şi a altor teste din cadrul sectiunulor ‘’E’’ şi ‘’F’’.


4. PREZENTAREA PRACTICĂ A ETAPEI DE CULEGERE DE DATE (SECŢIUNILE ‘’G-P’’ DIN CADRUL NORMELOR MINIMALE DE AUDIT):

- prezentarea modului de prelucrare a unei balanţe;
- aplicarea pragului de semnificaţie asupra balanţei prelucrate;
- prezentarea selectivă a unor teste din cadrul secţiunilor ‘’G-P’’( minim 10 teste) urmărindu-se modul de aplicare în practică a pragului de semnificaţie şi a eşantionului, precum şi modul de întocmire a foilor de lucru (de documentare) aferente testelor prezentate.

5. PREZENTAREA PRACTICĂ A ETAPEI DE FINALIZARE (SECŢIUNILE ‘’A-D’’ DIN CADRUL NORMELOR MINIMALE DE AUDIT):

- prezentarea modului de întocmire a listei de ajustări ( secţiunea ‘’C’’);
- prezentarea modului de documentare a discuţiilor finale cu conducerea clientului (secţiunea ‘’D’’);
- prezentarea modului de întocmire a raportului de audit financiar.

Seminarul “AUDIT FINANCIAR” va avea loc în sala de conferinţă a hotelului Dragului*** din Predeal, în perioada 05-07 septembrie 2008, după următorul program:

Vineri, 05 septembrie 2008
15.00 - 19.00
Sâmbătă, 06 septembrie 2008
09.30 - 12.30; 12.30 - 14.00 pauză; 14.00 - 17.00
Duminica, 07 septembrie 2008
09.00 - 14.00

Preţul seminarului este de 1.450 lei (TVA inclus). Taxa de participare acoperă toate cheltuielile legate de cazare şi masă, taxa de staţiune, sala de seminar cu toate facilităţile, pauzele de cafea, programul de pregătire şi suportul de curs.

Oferte şi reduceri speciale:
Reducere 5% pentru două persoane din cadrul aceleiaşi firme/instituţii care aleg să fie cazate în aceeaşi cameră.
Dacă se optează pentru cazarea unui singur participant în cameră, se oferă posibilitatea ca acesta să vină însoţit de înca o persoană, făra să plătească niciun alt cost suplimentar în ceea ce priveşte cazarea.
Reducere 5% dacă se înscriu 2 participanţi din cadrul aceleiaşi firme/instituţii;
Reducere 10% dacă se înscriu la curs mai mult de 3 persoane din cadrul aceleiaşi firme/instituţii.

Pentru informaţii complete privind programul educaţional, structura tematică, modalitatea de înscriere şi alte detalii despre acest seminar vă rugăm să ne contactaţi la tel/fax: 021/310.13.62, mobil:0728.243.149, e-mail: office@edituracontaplus.ro.

În speranţa că programul nostru de training răspunde nevoilor educaţionale ale organizaţiei dumneavoastră vă aşteptăm cu plăcere la curs.


Cu deosebita consideratie,

Mirela Melania IONESCU
Director Marketing-Training
Proiect ContaPlus
Bd. Mărăşti nr.59, sect.1, Bucureşti
Tel/Fax: 021/310.13.62
Mobil: 0728.243.149