MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANȚATE PRIN PODCA. Management financiar și aspecte specifice privind implementarea proiectelor PODCA.

Busteni - 24 ianuarie 2012

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

Curs susținut de:
Dna. Amalia ANGHELUȚĂ - Expert în cadrul Autorității de Management pentru PODCA (Compartimentul Management Financiar , Unitatea de Validare), cu vastă experiență în accesarea fondurilor europene, Formator certificat CNFPA.


 MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANȚATE PRIN PODCA.  Management financiar și aspecte specifice privind implementarea proiectelor PODCA.

Tematica abordată:

A. (vor fi prezentate în paralel vechile  “norme minimale de audit ”- noul “ghid privind auditul calităţii“)

1.   Prezentarea etapelor abordării unui audit financiar:

Etapa de preplanificare. Etapa de planificare. Etapa de culegere de date. Etapa de finalizare.

2.   Prezentarea practică a etapei de preplanificare (secţiunile ”a1, a2, b2” din cadrul noului ghid privind auditul calităţii):

Prezentarea unui model de contract de audit financiar. Prezentarea unei scrisori de angajament.

Prezentarea testelor aferente secţiunilor ”a1 , a2, b2”din cadrul “ghidului privind auditul calităţii ” (secţiuni legate de obţinerea situaţiilor financiare provizorii semnate de clientul de audit, de semnarea scrisorii de angajament şi de independenţă a auditorului faţă de clientul de audit).

3.   Prezentarea practică a etapei de planificare (secţiunile ‘b1, b3 - b12, c1’’ din cadrul noului ghid privind auditul calităţii):Prezentarea modului de determinare a pragului de semnificaţie (secțiunea ‘’b5/1’’ din cadrul noului ghid privind auditul calităţii);

Prezentarea modului de determinare a dimensiunii eșantionului (secţiunile ‘’b4, b7’’ din cadrul noului ghid privind auditul calităţii).

Prezentarea selectivă a unor teste din cadrul secţiunilor ‘’b1, b3 - b12’’.

4.   Prezentarea practică a etapei de culegere de date (secţiunile “d - u’’ din cadrul noului ghid privind auditul calităţii):

Prezentarea modului de prelucrare a unei balanţe de verificare (format după 3055/2009 şi împărţirea pe secţiunile “d - u” din cadrul noului ghid privind auditul calităţii);

Aplicarea pragului de semnificaţie asupra balanţei prelucrate;

Selectarea conturilor relevante pentru activitatea de audit în funcţie de pragul de semnificaţie şi de răspunsul auditorului la riscurile evaluate în etapa de planificare;

Prezentarea selectivă a unor teste din cadrul secţiunilor ‘’d - u’’(minim 10 teste) urmărindu-se modul de aplicare în practică a pragului de semnificaţie şi a eşantionului, precum şi modul de întocmire a foilor de lucru (de documentare) aferente testelor prezentate.

5.   Prezentarea practică a etapei de finalizare (secţiunile “a3 - a15” din cadrul noului ghid privind auditul calităţii):

Prezentarea selectivă a unor teste legate de continuitatea activităţii clientului de audit (secţiunea ‘’a13’’);

Prezentarea selectivă a unor teste legate de evenimentele ulterioare bilanţului (secţiunea ‘’a12’’);

Prezentarea modului de întocmire a listei de ajustări (secțiunea ‘’a9’’);Prezentarea selectivă a unor teste legate de revizuirea la cald a dosarului de audit  (secţiunea ‘’a4’’);

Prezentarea modului de documentare a discuţiilor finale cu conducerea clientului (secţiunea ‘’a7’’);

Prezentarea modului de întocmire a raportului de audit financiar ( conform ISA 700, 705,706).

 B. MODUL DE DOCUMENTARE A UNUI DOSAR PENTRU AUDITAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

Prezentarea modului de documentare a unui dosar de audit în conformitate cu ISRS 4400 (proceduri convenite):

• Exemplu practic de analizare a unei cereri de rambursare de cheltuieli (se va discuta inter-activ, participanții urmând să recunoască ce cheltuieli sunt eligibile/neeligibile din cererea de rambursare prezentată) ;

• Exemplu practic de documentare a unui dosar de audit după noile norme ale CAFR pentru auditarea unui proiect finanțat din fonduri europene (contract, documentarea independenței, planificarea misiunii, întocmirea foilor de lucru, finalizarea misiunii, întocmirea raportului de constatări de facto).

Taguri: cursfinanciarauditacreditatprogramCAFR
Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ttini-smart-ideas-srl/managementul-proiectelor-finanate-prin-podca-management-financiar-i-aspecte-specifice-privind-implementarea-proiectelor-podca-