Banca UniCredit Romania a lansat creditul auto pentru persoanele fizice

BUCURESTI - 23 august 2005

Comunicat tip General in Banci / Asigurari

Banca UniCredit Romania a lansat creditul auto în EURO şi RON, un produs destinat clienţilor persoane fizice care vor să achiziţioneze automobile noi din producţia internă sau din import. Valoarea creditului auto variază între 3.000 RON şi 100.000 RON, respectiv între 1.000 EURO şi 30.000 EURO. Valoarea maximă a creditului se stabileşte în funcţie de solicitarea clientului şi de posibilităţile sale de rambursare.

Banca UniCredit Romania a lansat creditul auto pentru persoanele fizice

Rata dobânzii pentru creditul auto oferit de UniCredit este de 8,5% pe an pentru creditele în EURO şi de 17% pe an pentru cele în RON. Banca UniCredit Romania acceptă o varietate largă de venituri provenite din salarii, pensii, chirii, profesii liberale şi drepturi de autor, precum şi alte venituri certe ce pot fi dovedite cu documente justificative.

Avansul minim pentru obţinerea unui credit auto este de 19% din valoarea automobilului achiziţionat. Solicitantul creditului trebuie sa aibă între 22 de ani şi vârsta legală de pensionare (la data scadenţei creditului).

Banca UniCredit Romania ia în considerare şi veniturile membrilor de familie, astfel încât acest credit poate fi obţinut şi prin cumularea veniturilor soţului/soţiei. Venitul lunar net minim pentru obţinerea unui credit auto este de 200 EURO sau echivalent RON pe solicitant sau familie.

Perioada de rambursare a creditului auto variază între minim 6 luni şi maxim 6 ani. Rambursarea creditului auto oferit de banca UniCredit se face în rate lunare egale cu posibilitatea rambursării anticipate în totalitate sau parţial.

Sistemul de garantare include garanţie reală mobiliară asupra automobilului achiziţionat (gaj), cesiune asupra veniturilor solicitantului şi asupra soldurilor conturilor curente deschise la banca. De asemenea, clientul va încheia o poliţă de asigurare FULL CASCO pentru automobilul achiziţionat, cesionată în favoarea UniCredit Romania sau având banca menţionată ca beneficiar.

“Creditul auto completează oferta de produse şi servicii UniCredit Romania destinată persoanelor fizice, care au acum o alternativă pentru achiziţia de automobile, pe lângă creditul de nevoi personale CREDINSTANT. Alături de celelalte produse lansate anul acesta, printre care creditul pentru nevoi personale şi descoperit de cont (overdraft), creditul auto este o nouă dovadă a dezvoltării zonei de retail a băncii UniCredit Romania”, a declarat Alina Pascu, Vicepreşedinte şi coordonator al Diviziei de Retail în cadrul băncii UniCredit Romania.

Creditul auto este disponibil prin intermediul tuturor sucursalelor şi agenţiilor UniCredit, precum şi o serie de dealeri auto din toată ţara cu care banca a încheiat convenţii. Pentru mai multe informaţii puteti vizita pagina de web a băncii www.unicredit.ro.

Despre UniCredit Romania

UniCredit Romania este o bancă comercială cu acţionariat străin, ce operează pe piaţa românească din 1997. Capitalul social UniCredit Romania este în prezent de peste 210 milioane RON, iar la sfârşitul primului semestru din 2005 banca avea active totale de circa 1.535 milioane RON (426 milioane EURO), în creştere cu 69% faţă de luna iunie 2004.

Acţionar majoritar al băncii UniCredit Romania cu 99,94% din acţiuni, Grupul UniCredit este una dintre cele mai importante instituţii financiare europene cu o valoare de piaţă de circa 30 miliarde EURO şi având active totale de 266 miliarde EURO.

Grupul UniCredit are o reţea de peste 4.600 de sucursale şi peste 70.000 de angajaţi în întreaga lume şi este lider în regiunea Europei Centrale şi de Est.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la oricare sucursală a băncii UniCredit Romania din ţară sau pe site-ul www.unicredit.ro;

Valentin Petcu
PR Officer
UniCredit Romania
GSM: 0723 361 812
Tel: 0040 21 3015 107
Fax: 0040 21 3015 119
E-mail: valentin.petcu@unicredit.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/unicredit-romania/banca-unicredit-romania-a-lansat-creditul-auto-pentru-persoanele-fizice