Anunt de presa

Buzau - 4 iunie 2009

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

SC UNIROM SA, cu sediul în Buzau, str. Horticolei nr. 60, anuntă semnarea în data de 11.05.2009 a contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de afaceri, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie „D1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, Operaţiunea „ a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” Proiectul intitulat „Marirea capacitatii de productie, diversificarea productiei, cresterea productivitatii, realizarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie pentru timplarie din lemn stratificat cu geam termopan, fatade si terase de iarna” a fost depus în cadrul schemei de finanţare „A2 Sprijin financiar de pina la 920000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii” şi urmează să fie implementat în perioada 11.05.2009-11.10.2009, la Buzau, str. Horticolei nr. 60. Valoarea totală a proiectului este de 1547478 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 906752 lei.( Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul national).
Obiectivul proiectului este Achizitia unui Centru de Prelucrare cu Comanda Numerica, Nou, certificat conform celor mai severe standarde de calitate si performanta europene si internationale, pentru realizarea de timplarie, complet echipat cu scule si software.

Despre UNIROM SA

Timplarie din lemn stratificat cu geam termopan
Persoana de contact
Nume : Cuza Dan
Funcţie : Director
Adresă : Buzau, str. Horticolei nr. 60
Nr. tel : 0238/715473
office@unirom.ro