PUNCT DE VEDERE AL U.N.P.R. CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CODULUI FISCAL

BUCURESTI - 12 octombrie 2005

Comunicat tip General in Afaceri


Uniunea Naţională a Patronatului Român propune introducerea în noua variantă a Codului Fiscal a unor prevederi care să permită diminuarea sarcinii fiscale şi evitarea unor ante-impozitări a profitului, aşa cum se întâmplă în prezent. UNPR atrage atenţia Executivului că adoptarea Codului Fiscal în varianta actuală va duce la scăderea investiţiilor şi va genera o fiscalitate mai mare decât cea din perioada Cabinetului Năstase.

PUNCT DE VEDERE AL U.N.P.R. CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CODULUI FISCAL

Prin modificările aduse Codului Fiscal pe 2006, actuala conducere a Ministerului Finanţelor Publice urmăreşte aplicarea de noi taxe şi impozite care să compenseze pierderile bugetare de pe urma aplicării cotei unice de impozitare.
Astfel, impozitarea cu 2% din preţul de vânzare al locuinţelor care se vând înainte de trecerea a 3 ani de la dobândirea lor va duce la nedeclararea corectă a valorii tranzacţiilor, respectiv la diminuarea încasărilor la bugetul statului. Măsura va duce la o discriminare privind tratamentul proprietăţii, cei interesaţi putând evita plata impozitelor printr-un simplu contract de promisiune însoţit de o chitanţă de mână.
În ceea ce priveşte impozitarea clădirilor în funcţie de suprafaţa construită, măsura va avea repercusiuni atât asupra agenţilor economici cât şi asupra persoanelor fizice. Decizia favorizează exclusiv autorităţile locale, care vor putea majora impozitul pe clădiri până la 4,5% din valoarea imobilului.
UNPR cere Ministrului Finanţelor Publice eliminarea prevederilor privind majorarea impozitului pe dividende la 16% pentru a evita o situaţie fără precedent în România şi anume crearea unei fiscalităţi mai mari decât cea înregistrată în perioada 2000-2004.
Impozitarea mijloacelor de transport funcţie de capacitatea fiecărei grupe va duce la nemulţumirea proprietarilor întrucât modificările propuse vor determina aplicarea unor majorări cuprinse între 10 şi 60 de lei noi la fiecare 200 cm3. Pentru un autoturism cu o capacitate de peste 3000 cm3 impozitul suportat de către proprietar va fi de 150 de lei noi pe an faţă de 50 de lei noi cât s-a plătit în 2005.
Potrivit noilor prevederi ale Codului Fiscal dobânzile bancare aferente depozitelor la termen vor fi impozitate cu 16%. Tot cu 16 % vor fi impozitate şi dobânzile obţinute pentru conturile bancare la vedere şi a celor curente, creşterea fiind de 15 procente. Considerăm că aceasta măsură, corelată cu scăderea dobânzilor va duce la o diminuare a depozitelor bancare.
Impozitarea cu 16% în loc de 1% în 2004 şi 10% în 2005 a câştigurilor din tranzacţiile la Bursă va avea repercusiuni asupra volumului acestora, deoarece piaţa de capital în România este încă într-o stare incipientă de dezvoltare.
U.N.P.R consideră că sumele rezultate din impozitarea imobilizărilor corporale se vor reflecta în costuri pentru firme, deci în inflaţie şi scăderea competitivităţii. Mai mult, măsura va avea efecte negative asupra volumului investiţiilor străine în economie, diminuând semnificativ încrederea oamenilor de afaceri străini în mediul fiscal românesc.
Codul Fiscal nu reflectă încă o strategie fiscală pe termen lung, măsură care ar uşura activitatea agenţilor economici în întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli respectiv a planurilor de afaceri. Guvernul şi Banca Naţională a României încă nu pot realiza o predicţie a cursului mediu în raport cu euro şi dolarul pentru anul următor, împiedicând astfel o proiecţie pentru planurile de afaceri şi proiectele pe 2006-2007. Modificarea Codului Fiscal este a 5-a în decursul a 9 luni de aplicare, fapt care demonstrează inconsecvenţa şi lipsa de profesionalism a actualului Guvern.

Uniunea Naţională Patronatului Român propune introducerea în noua variantă a Codului Fiscal a unor măsuri menite să crească veniturile la bugetul de stat prin încurajarea competitivităţii şi a productivităţii economice. În acest sens, propunem:
•Diminuarea cotei de TVA în domeniul construcţiilor la 5%. În calitate de membră a European Builders Confederation, UNPR susţine o cotă redusă de TVA, în special pentru construcţia de locuinţe, în concordanţă cu cerinţa mediului economic european.
•Plata TVA numai la încasare.
•Impozitul pe venit şi dividende să fie încasat în decursul aceluiaşi an fiscal. În cazul în care încasarea impozitelor nu se poate face la un an de zile, măsura ar putea fi luată în sensul încasării unor provizioane la şase luni, cu regularizare la 12 luni.
Departamentul de Comunicare şi Imagine
Despre Uniunea Nationala a Patronatului Roman

DESPRE UNPR

UNPR este o organizaţie reprezentativă la nivel naţional. Este constituită din 10 patronate regionale cu patrimoniu propriu şi personalitate juridică. Din U.N.P.R. mai fac parte şi asociaţii profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri şi subramuri ale economiei naţionale.
Pe plan internaţional, UNPR este membru partener a Confederatiei Constructorilor din Europa (European Builders Confederation) şi membră a Uniunii Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din cadrul Partidului Popular European (SME Union of EPP), una dintre cele mai importante organizaţii ale IMM-urilor din Uniunea Europeană. De asemenea, UNPR este reprezentată de un delegat permanent la Bruxelles, care păstrează legătura cu toate patronatele din ţările membre ale Uniunii Europene.

Andrei Chirica -
Asistent de Relatii Publice UNPR

tel. 021/311.09.91
fax. 021/311.09.93
comunicare@unpr.ro