AntrES - selectie in Centrele locale: femei manager si femei care doresc initierea afacerii

Timisoara - 23 octombrie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Comunicat de presă privind demararea activităţii de selecţie pentru grupurile ţintă: femei manager şi femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere în Centrele locale AntrES: Sighetul Marmației, Baia Sprie, Târgu Lăpuş, Seini (judeţul Maramureş); Negrești - Oaș, Ardud, Carei, Tășnad (judeţul Satu Mare); Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta (judeţul Bihor); Recaş, Lugoj, Buziaş, Jimbolia (judeţul Timiş); Chişineu-Criş, Ineu, Pecica, Lipova (judeţul Arad); Caransebeş, Moldova Nouă, Băile Herculane, Bocşa (judeţul Caraş Severin), pentru instruirea gratuită în Şcoala antreprenorială, organizată în cadrul proiectului Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă:

Demararea procesului de selecţie a grupurilor ţintă I şi II,
pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii Antreprenoriale pentru femei
în Centrele locale AntrES

Centrele locale AntrES, au fost constituite cu sprijinul autorităţilor locale, în perioada mai – iunie 2009, prin semnarea de Acorduri de parteneriat cu administraţia publică locală. Astfel, în fiecare judeţ din cele 6 implicate în proiect, au fost constituite câte 4 Centre locale, la sediile Primăriilor, după cum urmează:
-Sighetul Marmației, Baia Sprie, Târgu Lăpuş, Seini (judeţul Maramureş);
-Negrești - Oaș, Ardud, Carei, Tășnad (judeţul Satu Mare);
-Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta (judeţul Bihor);
-Recaş, Lugoj, Buziaş, Jimbolia (judeţul Timiş);
-Chişineu-Criş, Ineu, Pecica, Lipova (judeţul Arad);
-Caransebeş, Moldova Nouă, Băile Herculane, Bocşa (judeţul Caraş Severin).

În perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2009, va avea loc procesul de selecţie a grupurilor ţintă pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii Antreprenoriale pentru femei, astfel:
•Grup ţintă I - femei manager de IMM-uri, care doresc să-şi dezvolte afacerea se vor selecta câte 6 persoane la cele 4 centre locale din fiecare judeţ, deci un total de 24 femei pe judeţ, respectiv 144 de femei pe ansamblul celor 6 judeţe. Pentru acest grup ţintă se urmăreşte ca obiectiv: îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, intra şi antreprenoriale, în vederea dezvoltării afacerii existente, utilizarea optimă a oportunităţilor existente pe piaţă, a factorilor de succes care cresc competitivitatea, a strategiilor de management şi marketing etc. şi promovării adaptabilităţii, cu efecte asupra performanţei economice, stabilităţii IMM-urilor şi nivelului de ocupare.
•Grup ţintă II - femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere – se vor selecta câte 18 persoane la cele 4 centre locale din fiecare judeţ, deci un total de 432 femei pe ansamblul celor 6 judeţe. Pentru acest grup ţintă se urmăreşte ca obiectiv: formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete, prin furnizarea informaţiilor necesare privind mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes etc. şi prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, având ca efect generarea unui număr crescut de afaceri, atât în mediul urban, cât şi rural.

Persoanele interesate se pot înscrie la sediul Primăriilor din Centrele locale AntrES, prin depunerea următoarelor documente :
- pentru grupul ţintă I - femei manager: Fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului; Declaraţie pe proprie răspundere că ocupă un post de manager la firma proprie (IMM); Formularul nr. 1 de înscriere în baza de date;
- pentru grupul ţintă II - femei care doresc să iniţieze o afacere: Fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; Curriculum vitae; Formularul nr. 2 de înscriere în baza de date;

Selecţia grupurilor ţintă se va realiza pe baza rezultatelor aplicării a 2 chestionare: Chestionar de evaluare psiho-comportamentală; Chestionar socio-profesional.

Activitatea de instruire în cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei se va desfăşura la sediul Primăriei din Centrul local AntrES, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, bilunar, în zilele de vineri şi sâmbătă.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Despre Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro

Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice
ipop@uoradea.ro